🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagytevel
következő 🡲

Nagytevel, Veszprém m.: plébánia a veszprémi főegyhm. pápai esp. ker-ében. - 1480: már létezett. A törökök 1526 u. elfoglalták. 1696: alapították újra. Mai Szentháromság-tp-át 1775: építették. Oltárképeit Bernhard Krause festette. A freskókat, Szt László, Imre, Rókus, Sebestyén grisaille képeit 1850 k. Polinger Ignác festette. Org-ját (1/8 m/r) 1830 k. Wilde József építette, 1932: Smajkovszky József átépítette. - A tp-ot övező kőfal bejáratánál kezdődő kálvária Fájdalmas Krisztus és vsz. Szűz Mária kőszobrai vsz. Antonius és Andreas Reindl zirci mesterek műve. Az oldalsó kerítésszakaszokon 14 fülkébe 1777-79: Polinger Ignác festett falképeket. 1831: a sztély mögötti kerítésrészben nagyobb fülkébe 3 keresztet állítottak, alájuk Krisztus sírját helyezték. A festményeket a 20. sz. elején meszelhették be. Helyükre gyenge minőségű, bádogra készült képek kerültek. 1976: tatarozták. - Anyakönyvei 1717-től. Kegyura 1880: a zirci apátság. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1910: ném., m.; 1940: ném., m. - Filiája 2000: Adásztevel. - Plébánosai: 1715-1951: ciszterciek, 1951: Bánáss Gyula OFM, 1962: Kiss Ottó egyházmegyés. 1997 u. Pápa II. látja el. - Lakói 1840: 756 r.k., 105 egyéb vall., össz. 861; 1910: 912 r.k., 2 ev., 6 ref., össz. 920; 1940: 906 r.k., 1 ev., 2 ref., össz. 909; 1983: 626 r.k.; 1992: 520 r.k., össz. 556. - 1948: 4 tanerős r.k. ált. isk-jában 158 tanuló. **-88

Békefi 1896:385. - Gerecze II:1008. - Aggházy Mária: A zirci apátság tp-építkezései a 18. sz-ban. Veszprém, 1937. - Schem. Cist. 1942:131. - Garas 1955:185. - Szilágyi 1980:57. - Hervay 1984:230. - VEN 1992:104, 297. - MKA 2000:485.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.