🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagyszalonta
következő 🡲

Nagyszalonta, v. Bihar vm. (Salonta, Ro.): plébánia a nagyváradi egyhm. tenkei esp. ker-ében. - 1332: Zalancha, Zalanta; már létezett. Lakói 1552 u. ref-ok lettek. 1880: alapították újra. Mai Szt István kir.-tp-át 1875: építették. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., rum., ném. - Filiái 1917: Ant, Geszt, Gyapjú, Illye, Tamáshida, Madarász, Marciháza, Mezőbaj, Mezőgyán, Oláhhomorog, Zsadány. - Plébánosai: 1880: Vitkovszky Flórián; 1985: Bohács Sándor. - Lakói 1896: 973 r.k., 21 g.k., 620 g.kel., 95 ev., 11.055 ref., 595 izr., össz. 13.380; 1940: 1583 r.k., 108 g.k., 511 g.kel., 117 ev., 12.133 ref., 593 izr., 13 unit., 118 bapt., 75 egyéb vall., össz. 15.251. - Kat. sajtója: 1943-44: Nagyszalontai Róm(ai) Kath(olikus) Egyházközség Értesítője. **

Gerecze II:225. - Schem. Mv. 1896:299; 1931:49; 2003:258. - Györffy I:587.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.