🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagylucsei
következő 🡲

Nagylucsei István, Crispus, Cripus, Dóczi, Fodor (†Buda, 1494. ápr. eleje): megyéspüspök, diplomata, nádor. - Orbán szerémi pp. udvarában nevelkedett. 1487. IX-től 1491 őszéig nádor. A MA-ban 1489. VI. 23: vál., 1489. VII. 24-1490: tényl. boszniai mpp. 1489: vál., 1490. II. 20: Mátyás kir. áthelyezésével szerémi mpp. és a dombói Szt György bencés apátság kommentátora. Mátyás 1484: Kázmér lengy. kir-hoz, 1488: a milánói hg-hez, II. Ulászló 1490: Miksa cs-hoz küldte követként. III. 7: aláírója volt a Miksával kötött pozsonyi békének, ekkor személynök és koronaőr. Küldetéseiről naplót vezetett, s követként elmondott beszédeit leírta. Kz-ait Zsámboki János őrizte meg, később a bécsi udvari kvtárba kerültek. Utóda a boszniai széken 1491: Baratin Lukács, a szerémin 1494. IV. 1-1499. I. 14: székét üresnek jelzik. Utóda 1499. V. 18: Csáky Miklós. T.E.

Gams 1873:369. (29.) (1489-1490. II. 26: boszniai pp.), 379. (40.) (1490. II. 26-1492: szerémi pp.) (s.v. Stephan de Nagy-Luche [Crispus]) - Hodinka 1898:92. (29.) - Schem. B-D-S. 1900:47. (30.) (s.v. Crispus) - Szinnyei II:123. - Fraknói 1898:153. - Eubel II:262. (s.v. Stephanus Crispi Laurentii de Samaria) (Nagyluche); 1490. II. 26: szerémi pp.) - Bedy 1938:332. (lehet, hogy azonos nagyluchei Ábrányi István 1497-1515: győri knk-kal?) - Gašić 1944:58. (38.) (a szék 1496-98: üres) - Köblös 1987:77. (vsz. azonos Fodor István 1483. V. 7-1489. V. 21: fehérvári prép-tal)

Nagylucsei Orbán, Dóczi (Nagylucse, Pozsony vm.-Eger, 1491. okt. 21.): megyéspüspök. - Egy Csallóközben élő kisnemesi család fia, aki Mátyás kir-tól címert kapott. Kancelláriai deák, 1468: jegyző. 1470: kincstartó szolg-ba lépett. 1472: budai olvasóknk., alkincstartó, 1473: esztergom-szenttamáshegyi prép., 1474: a fehérvári Szt Miklós kápt. prép-ja és a Szt László-oltár ig-ja is. 1478: só- és bányakamaraispán, I. (Hunyadi) Mátyástól (ur. 1458-90) birtokot és nemességet, 1480: címert kapott, 1479-90: kincstartó. 1481: pécsi prép., és Báthori Miklós váci pp. koadjutora s a javadalom felének élvezője; a MA-ban 1481. VI. 29-1486. VI. 8: győri mpp. IV. Sixtus IX. 5: megerősítette. 1486. X. 27: vál., 1487. II. 29: tényl. egri mpp. VIII. Ince megerősítésével. 1487. IV. 27-1490: a bécsi egyhm. kormányzója. 1487-től nádori delegált bíróként teljes nádori jogkört gyakorolt, 1488: Mátyás kir. helytartója. Mátyás halálakor teljes nádori hatáskörrel Korvin Jánossal szemben II. Ulászló mellé állott. - Mátyást hűségesen támogatta háborús költségeinek előteremtésében. Győrött befejezte a szegyh. gótikus átépítését, a pp-várhoz kpnát építtetett, mely 2000: is ppi házikpna. 1483. I. 10: megerősítette a bánfalvi pálos ktor alapítását. Egerben bővítette a szegyh-at, itt temették el. - Galeotto Marzio említi műveltségszeretetét, kv-eit: Ficinus Platón-kommentárja, Plinius híres emberekről szóló munkája és egy 1480: nyomtatott, díszesen festett Biblia (őrzési helye Bécs), egy psalterium (Bp.), egy hóráskönyv (Windsor). - Utóda Győrben 1486 ősztől, Egerben (1492-1493. VII. 12: széke üres, utóda) 1493. VII. 26: Bakócz Tamás, a bécsi adminisztrátorságban 1490: Scheit Mátyás. 88

Mendlik 1864:70. (s.v. Nagy-Luchai Dóczy Orbán; 1483-86: győri pp.), 99. (1486-92: egri pp.) - Gams 1873:374. (47.) (s.v. Urbanus de Dóczy; 1483-1486. X. 27: győri pp.), 367. (43.) (s.v. Urban de Nagy-Luche; 1486. X. 27-†1493 k.: egri pp.) - Fraknói 1895:205. (s.v. Dóczi) - Kollányi 1900:112. - Chobot I:267; II:519. (s.v. Dóczi) - Eubel II:185. (s.v. Urbanus de Dóczy; 1481. IX. 5: győri pp.), 93. (s.v. Urbanus de Nagy-Luche; 1487. IV. 27: egri pp.), 294. (1488-90: bécsi adm.) - Schem. Jaur. 1968:41. (†1492 elején) - Schem. Agr. 1975:12. (s.v. Nagylucsei [Dóczi]; 1486-91: egri pp.) - Sugár 1984:183. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:66. - Köblös 1994. (72.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.