🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagykapos
következő 🡲

Nagykapos, v. Ung vm. (Vel'ké Kapušany, Szl.): plébánia a v. kassai egyhm-ben. - Vsz. 1180: a leleszi prépostság birtoka. II. Endre kir. 1214-i birtokmegerősítő okl-ében is szerepel a helység neve. 1332-37: Copus, Kopus. 1400: Eghazus-Kapus, 1414: Kápolnás-Kapus. 1417: mezőváros. 1427: 80 porta Drugeth-birtok, 19 porta a leleszi konventé. 1480: országos vásárai is voltak. 1493: isk-t nyitottak. 1530 k. a Homonnay testvérek Losonczy Antallal együtt elfoglalták a várost, és tp-át minden egyh. felszereléstől megfosztották. Ferdinánd kir. ebben az ügyben Seredy Gáspárt bízta meg, hogy a leleszi konventnek visszaadja ~t. A 16. sz. elején vm. székhely törvénykezési házzal. 1550: Nagh-Kapos a leleszi préposté 20, 1555: 15, 1556: 10 portával. 1562: Vékey Ferenc foglalta el rend birtokát. 1567: 4 egész, 14 feles jobbágyporta és 12 zsellércsalád a népessége. 1600: 66 házzal adóztak. 1567: Vékey Ferenc Swendy Lázárnak zálogosította el, utóbb a kir. váltotta vissza és a leleszi konventnek adta. II. József cs. a kir. kamarának adta. - 1815: Zazius András prép. Szt Júdás és Simon-tp-ot építtetett, ~ Csicser filiájából a leleszi prép. által ellátott pléb. lett. Harangjait 99 és 5 cm átm. 1923: Egri Ferenc öntötte Kisgejőcön. - Plébánosai premontreiek: 1815-től Klosznek Ambrus, Kovács Imre, Tresh Ferenc, Dudics Benedek, Zavadszky József, Hollósi Boldizsár, Szepessy Miksa, Neviczky János, Káda Ernő, Madarassy Lipó, Szepessy Géza, Polányi Endre; 1900-tól Tóth Lőrinc, Mécs László, Stefancsik Konrád, Lukovics Gellért, Szabadka Medárd, Majtényi Dezső, Borbély Béla, Kocska Antal, Józsa László, Kocska Antal, Majancsik Ferenc, Józsicsko Béla, Gábor Bertalan. - Lakói 1869: össz. 1155; 1900: össz. 1523; 1920: 2148; 1940: 2613 m., 6 ném., 52 szl., 47 rutén, 4 egyéb anyanyelvű; 1091 r.k., 370 g.k., 782 ref., 8 ev., 470 izr., 1 egyéb vall., össz. 2722; 1991: 4200 r.k., 888 g.k., 141 g.kel., 412 ev., 1576 ref., 647 hitetlen, 134 egyéb vall., 1432 közömbös, össz. 9430, ebből 6007 m. (63,8%); 2001: 5561 m. (56,98%), össz. 9760. Merli Rudolf

Schem. Cass. 2000:60. (lakói 2000: 4200 r.k., össz. 9430) - Gyurgyik 2002.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.