🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagykanizsa
következő 🡲

Nagykanizsa, Zala m.: 1. vár. 1296 u. a Kőszegi család építtette. Főbb birtokosai: a Kanizsai, majd a Nádasdy család. A török közeledtére jelentősen megerősítették. 1566: Szigetvár eleste után fontos végvár lett. 1600: feladták a törököknek, 1690: szabadult fel. 1702: cs. rendeletre fölrobbantották. A négyzet alaprajzú belső várat téglalap alakú, olaszbástyás külső fal övezte. 2000: a felszínen nincs nyoma. - 2. esperesség a veszprémi, 1993. V. 31-től a kaposvári egyhm-ben. Plébániái: Galambok, Gelse, Homokkomárom, Magyarszerdahely, Miháld, Miklósfa, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagykanizsa I-IV., Nagyrada, Nagyrécse, Orosztony, Pölöskefő, Újudvar, Zalakomár, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Zalavár. - 3. Plébániái. a) Jézus Szíve (~-I., Felsőtemplom). 1262: okl. említi. 1322: Antiochiai Szt Margit kőtp-ában papja György. A török időkben megszűnt, a lelki gondozást a ferencesek végezték. - A 1764: emelt kis barokk tp-ot a piaristák gondozták. 1778: 4, 1816: 5 oltára volt. 1823: bővítették és tornyot építettek hozzá. 1930 u. gyűjtést kezdtek új tp-ra. 1942-43: a barokk részeket lebontották, a toronyhoz nagy, modern csarnoktp-ot emeltek, Jézus Szíve tiszt-ére sztelték. A pléb-t 1941: alapították újra. Org-ját (2/12 m/r, op. 1013.) 1927: az →Angster gyár építette, 1994-96: Paulus Frigyes újat épített. Harangjait 1902: (50 kg) Seltenhofer Frigyes fiai, (é.n.) az 5600 és 300 kg-osat Szlezák László öntötte. Kegyura 1880: Batthyány Gusztáv hg. - Filiái 2000: Bagola, Kisfakos, Nagyfakos, Sánc. - Plébánosai: Solymár István, 1943: Vajay József, 1952: Migazzi Tibor, 1954: Bendi István, 1962: Gyarmati Elemér, 1980: Pacsai János OFMCap, 1982: Szabó-Bakos Szilárd, 1992: Koroncz László, 1999: Fliszár Károly. - Lakói 1840: 22.332 r.k., 35 g.k., 38 g.kel. (a szerbek kisméretű kpnája az 1960-as években még állt), 454 ev., 279 ref., 7 unit., 3378 izr., össz. 26.523; 1983: 13.100 r.k., egész ~ össz. 48.494; 1995: egész ~ össz. 53.060. - Kat. sajtója: 1886-(88): Katholikus Népbarát, 1925-37: Plébániánk Hitélete; 1996-: Sziklaalap. - b) Szt József (~-II., Alsóváros, ferences). ~ ősi, 1941-ig egyetlen pléb-ja. A ferences ktort Kanizsa Miklós tárnokmester fia, János soproni főispán alapította. V. Márton p. (ur. 1417-31) 1423: jóváhagyta, és Szűz Mária mennybevitele tiszt. szent. 1436: a m. rendtart. itt tartotta kápt-ját. 1533: utoljára választotta guardiánt, mert közeledett a tör. veszedelem. - A tp-ot 1424 u. Szt Péter tiszt. sztelték. A török időkben elpusztult. 1690: a fából épült mecsetet alakították át, s Nagyboldogasszony tiszt. sztelték. 1702: a várral együtt lerombolták, de a ferencesek (→ladiszlaiták) új telket kaptak. 1705: átvették a város lelkipásztori gondozását, 1714: megkezdték a mai Szt József-tp. és a ktor építését. A torony 1816 készült el. Org-ját (2/14 m/r, op. 2939.) 1940: a →Rieger gyár építette, az 1980-as években átépítette. Szt József és a Szt Család-oltárképét 1747: C. F. →Sambach festette. Harangjait 125 és 60 cm átm. Szlezák László öntötte. Anyakönyvei 1690-től. Kegyura 1880: Batthyány Gusztáv hg. - Filiái 2000: Korpavár, Palin. - Plébánosai: ferencesek, 1951-től egyházmegyések: Gellért József, 1953: Zoltványi László, 1965: Radax Dezső, 1989: Burucs László, 1990: Szalai Jeremiás, 1996: Némethy Lajos. - Lakói 1840: 5168 r.k., 70 g.kel., 1400 izr., 209 egyéb vall., össz. 6847; 1940: 27.424 r.k., 200 g.k., 52 g.kel., 484 ev., 510 ref., 2091 izr., 31 egyéb vall., össz. 30.792; 1983: 9050 r.k., egész ~ össz. 48.494. - c) Sarlós Boldogasszony (~-III., Kiskanizsa). Az 1761: épült temetőkpnát szentélyként megtartva 1872: Sarlós Boldogasszony-tp-ot építettek. A ferencesek látták el, 1941: pléb-lett. Org-ját (2/22 m/r) 1928: a linzi Mauracher gyár építette, 1945: az →Angster gyár, 1977: a FMKV átépítette. Harangjait 1922: (400 és 100 kg), 1939: (5000 kg) Szlezák László öntötte. - Lakói 1983: 9015 r.k., egész ~ össz. 48.494. - d) Szt Imre (~-IV). 1948: alapították. Tp-át 1934: Szt Pompilius tit-ra sztelték. Org-ját (3/35 m/r) 1928: a linzi Mauracher gyár építette, 1947: az →Angster gyár, 1989: a M.K.M. átépítette. - Plébánosai: Szücs Imre Piar, 1950: Puska Ferenc, 1959: Balogh József, 1975: Peidl Béla, 1988: Szabó Ádám. - 2000. XI: hozzá tartozik a 74. sz. Törekvés cserkészcsapat. - Lakói 1983: 6440 r.k., egész ~ össz. 48.494. - 4. Szt József ferences konvent. 1418: Kanizsay János érs. alapította. 1552: a törökök elűzték a szerz-eket. 1690: a ladiszlaiták telepedtek meg a régi helyen. 1696: a város erődítményrendszerének építése miatt a Perge Kristóf várparancsnoktól kapott telekre, mai helyükre települtek át, s konventot és tp-ot építettek. Az atyák helyben (alsóvárosi pléb.), Homokkomáromban és Somogyszentmiklóson pléb-t is vezettek. A konventot 1900: a mariánus prov-ba sorolták. 1950: megszüntették. - 5. Sarlós Boldogasszony ferences rezidencia. Az 1872: épített tp. mellé 1941: pléb-t alapítottak és a mariánus ferencesekre bízták. 1950: megszüntették. - 6. Iskolái. a) →Nagykanizsai Piarista Gimnázium. - b) leánylíceum. →Notre Dame Leánygimnázium - c) →Piarista Általános Iskola és Gimnázium. Bá.B.-H.F.- Koroncz László-Szabó Ádám

Schem. SM. 1851:37; 1905:43; 1949:47, 54. - Schem. Lad. 1865:30. - Karácsonyi I:178; II:311. - Gerecze II:1035. - Pfeiffer János: A ~i világi pléb. szervezésének tört. Uo., 1941. - M. stat. zsebkv. 1948:274. - Garas 1955:184. - VEN 1975:198. - Fügedi 1977:147. - Patay 1982. - Kiss 1984:561. - MKA 1984:462. - V. Molnár László: Kanizsa vára. Bp., 1987. - Mészáros 1988:225. - Schem. Kv. 1995:58. - KE 1999:12, 89. - Sasvári 2002:82.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.