🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagyfalvy
következő 🡲

Nagyfalvy Gergely, Nagyfalvay (Erdély, 1576 k.-Győr?, 1643. jún. 9.): püspök. - Az alamóci egy-en 1598: Gregorius Nagyfalvy Transylvanusként anyakönyvezték, 1599. XII. 20-1606. IX. 12: a CGH növ-e a váradi egyhm-ből, mint fszt. pap tért haza. Majthényi László prép. házi kp-ja, majd főesp. 1611-18: pápóci prép., 1614-16: Náprági Demeter győri pp. és kalocsai érs. helynöke. 1618: győri knk. II. Ferdinánd 1624. IX. 22: szerémi pp-ké, 1625. V. 24-1637: kapornaki és zalavári apáttá nevezte ki. Részt vett 1629: a →nagyszombati zsinaton, ugyanekkor győri ált. ppi helynök és ált. ügyhallg. is. 1635. X. 22: váci pp., apáti címeit nem tartotta meg. VIII. Orbán p. 1640. VIII. 3: erősítette meg. Részt vett 1638: a nagyszombati tart. zsin-on, amin elhatározták, hogy a váci pp. lakjon Nógrád várában v. tartson ott fszt. helynököt. Amiért őrkanonokságáról nem mondott le, sem Nógrád, sem Buják várába nem költözött, Draskovich György pp. kiközösítette, javadalmait lefoglalta. Föllebbezésére föloldozták, visszakapta javadalmát. 1641. I. 13: Lósi Imre prím. Nagyszombatban pp-ké szent. 14 ezer Ft-ot hagyott az egyhm. papjaira. Levelezése és naplótöredéke az OSZK kzt-ában. - Utóda a szerémi széken 1637. V. 2: Böythe Miklós, a vácin 1643. VII. 6: Püsky János. T.E.

LBE:491 A. - Mendlik 1864:73. (1636-38: váci pp.) - Nagy VIII:94. (s.v. Nagyfalvy György; 1635-44: váci pp.) - Gams 1873:379. (s.v. Nagyfalvay), 384. (1636-38: váci pp.) - ItK 1891:402. - Schem. B-D-S. 1900:51. (42.) - Eubel IV:317. (s.v. Nagyfalvus) - Szinnyei IX:785. (s.v. Nagyfalvi Gergely) - Schem. Jaur. 1897:31. (415.) - Chobot II:569. (s.v. Nagyfalvay Gergely) - Veress II:10. (s.v. Nagyfalvi György; †1638!); 1941:677. - Bedy 1938:544. (s.v. Nagyfalvy); 1939:40.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.