🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagyfalusy
következő 🡲

Nagyfalusy Lajos, SJ (Ipolyság, Hont vm., 1879. aug. 24.-Pannonhalma, 1965. nov. 10.): gimnáziumi tanár. - 1908. VIII. 14: lépett a JT-ba, 1920: lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett, Kalocsán tanított. - M: A szt turul. Költ-ek. Bp., 1920. - Szt Alajos-kantáta énekszövegei. Koehler Pál után. Kalocsa, 1926. (Klny. gimn. értes.) - Mohács tanulságai. Uo., 1927. (Klny. uaz) - M. leventék virága: Szt Imre. Költ-ek. Uo., 1930. - Jézus Szíve kis zsolozsmája. Átd. és himnuszait versbe szedte. Bp., 1935. (előbb a Hírnökben) - Regnum Marianum. 1038-1938. Visszapillantás a 900 é. évford-n. Uo., 1938. - A kapornaki apátság tört. 1-2. köt. Kalocsa, 1941-42. (Publicationes ad historiam S.J. in Hung. illustrandam Lucubrationes. Kiadv. JT mo-i tört-éhez. Tanulm-ok 6-7.) - Takáts Márton érs. helynök Kalocsán. Bp., 1942. (Uaz 30.) T.E.

Jámbor 1938:120. - JTÉ 1940:336. - Cat. SJ 1949:57. - Necrologium SJ 1987.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.