🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagybecskereki Piarista Gimnázium
következő 🡲

Nagybecskereki Piarista Gimnázium, 1846.-1920. júl. 1.: Az 1843: alapított községi kisgimn. a piar-k vezetése alatt 1846: nyílt meg. 1850: algimn. 1861: vegyes tannyelvű: m. és rum. 1868: a tanítás nyelve a m., segédnyelv a szerb és a rum. 1876-79: főgimn-má fejlesztették, az első éretts. 1879/80 végén zajlott le. 6 tanárt a r., 7-et Nagybecskerek városa nevezett ki. 1846: épített házát 1894: kibővítették. Tanulólétszámok: 1880: 316 (13), 1900: 240 (27), 1909: 324 (16). A városi gimn. biz. 9 tanárt, a piar. r. 6 tanárt és ig-t küldött. Az 1918/19. tanévet rendesen megkezdték, X. 6-1919. III. 12: a spanyolnátha-járvány miatt szünetet tartottak. 1918. XI. 17: a szerb csapatok az épületet lefoglalták, 1919. III. 21: a rházból kivonultak, de a gimn-ból nem; ezért a tanítást 1919. III. 12: a r.k. egyhközs. Szt Imre fiúkonviktusának 2-2 termében kezdték meg, de. és du. tanítással. IV. 25: az ig-nak át kellett adnia a szertárak, kvtárak kulcsait a szerb gimn. ig-jának. A tanévet VI. 7: fejezték be, az érettségin a szerb ig. elnökölt. Az 1919/20. tanévet rendes időben kezdték, 1920. V. 8: elrendelték a szerb nyelv tanítását előbb heti 2 órában, majd az alsó o-okban heti 4, a felsőkben heti 3 órában. VI. 14: befejezték a tanítást, VI. 20: kiosztották a bizonyítványokat, VII. 1: jegyzőkv-vel átvették a ~ot. VII. 7: a polgármester fölmondta a rtagok lakását, akiket VIII. 4: kiutasítottak Jug-ból. Az államosított gimn. 1921/22. tanévében az isk. szerb tagozatán 322 fiú és leány, m. tagozatán 312 fiú és 56 leány tanult. Jeles tanára →Czirbusz Géza. - Králik László tanár az 1909/10-es isk. értesítőben 132 old-on ismerteti lord Robert Baden-Powellnek, a cserkészet megalapítójának Scouting for Boys c. kv-ét. Ez az első Mo-on megjelent írás a „cserkészésről”, magyarosan a cserkészetről. Az újabb kutatások szerint vsz. a ~ban 1910: alakult meg az első cserkészcsapat. „Nagybecskereki Cserkész-ezred” feliratú nemzeti színű zászlójukat a helyi pléb-hivatal őrzi. M.I.-88- Bo.J.-Fe.Má.

Wutz 1887:98. - A nagybecskereki közs. főgimn. értes. 1880. (Obelcz József: A nagybecskereki gimn. tört. alapíttatásától főgimn-má történt kiegészíttetéséig; 1895: Balázsi József: A nagybecskereki közs. főgimn. tört.) - Vajda 1900:148. - ~ Értes. 1909/10. - Torontál 1910. évf. - Kalmár 1910:144. - Barthos-Csetri 1923:248. - M. piar. rtart. tört. 1943:278. - Balanyi 1943:138, 215, 299. - Mészáros 1988:224. - Vajdasági Magyar Cserkészszöv. közlése

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.