🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagybecskerek
következő 🡲

Nagybecskerek, v. Torontál vm. (szerbül: Veliki Becskerek, 1935-41: és 1945-47: Petrovgrad, 1941-44: Betschkerek, 1947-: Zrenjanin, Szerbia): 1. →nagybecskereki püspökség. - 2. plébánia a v. csanádi egyhm. középtorontáli, 1986: a nagybecskereki egyhm. központi esp. ker-ében. 1332: már létezett. 1551-1697: törökök elfoglalták. A pléb-t 1722: alapították újra. 1724: sp-ok, 1746: m-ok, 1748: és 1785: ném-ek, fr-k, 1769: szerbek telepedtek le. Az 1758-63: épült tp. alapjai 1863: meglazultak, lebontották, 1864-68: Nep. Szt János-tp-ot építettek. 1923: a bánáti ap. kormányzóság megalapításakor →quasi székesegyház, 1986: szegyh. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyanyelve 1880: ném., m. - Filiái 2000: Baglyas, Elemér, Melence, Temető. - Plébánosai: 1906: Magyari Pál, Eusch János, Kovács István, Jung Tamás, Tietze Jenő. - Lakói 1913: 13.838 r.k., 93 g.k., 9344 szerb. g.kel., 813 ev., 674 ref., 1232 izr., 15 egyéb, össz. 26.006; 1939: 8395 m., 7648 ném., 833 horvát; 1944-46: ném. híveit elvesztette; 1981: 9187 m., 779 horvát, 191 ném., 98 bolgár, össz. 10.191; 1991: 8691 r.k., 2000: kb. 7000 r.k. - 1919-ig(?) r.k. polg. leányisk. működött. A piar-k 1846-1920: dolgoztak a városban. →Nagybecskereki Piarista Gimnázium Hu.L.

Schem. Univ. 1842:287. (1753: alapították) - Kiss-Sziklay II:918. - Gerecze II:915. - Schem. Csan. 1913. - Schem. Adm. Banat. 1935. - Erős 1993. - Nagybecskerek 2000:29.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.