🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nadler
következő 🡲

Nadler István (Esztergom, Esztergom vm., 1881. aug. 17.-Esztergom, 1949. aug. 9.): plébános, tanítóképzői igazgató. - 1892-99: az esztergomi bencés gimn-ban tanult. 1904. II. 6: Esztergomban pappá szent., 1903: Bpen hitokt., 1908: esztergom-belvárosi kp., 1910: az érs. tanítóképző (majd tanítónőképző is) tanára, 1922-43: nyugdíjazásáig ig-ja. A Ker. Szervezetek Orsz. Egyesületének pénztárosa. 1927: p. kamarás. - Írásai: Esztergom és Vidéke (1936-41), esztergomi tanítóképző értes. (1937). - M: Egyh. beszéd Szt Adalbert pp. és vt. ünnepére. Esztergom, 1913. - A szatmári irgalmas nővérek vez. alatt álló Esztergom-vízivárosi érs. nőnev. int., tanítónőképző-, polg. leányisk. és el. népisk. 1922/23-24 és 1921/22-1923/24. évről. Közli Benkő M. Szerénával. Uo., 1924. - Uaz az 1929/30-1930/31. tanéről. Közli Csuvara M. Immaculatával és Benkő Máriával. Uo., 1930-31. - A szatmári irgalmas nővérek vez. alatt álló Esztergom-vízivárosi érs. nőnev. int., tanítónőképző értes. az 1931/32-1940/41. évről. Közli. Uo., 1932-42. - Az Esztergom-vizivárosi irgalmas nővérek érs. líceumának és tanítónőképző int. értes. az 1938/39-1941/42. évről. Közzétette. Uo., 1939-42. 88

Érs. tanítóképző értes. Esztergom, 1937-41. - Esztergomi gimn. évkv-e. Esztergom, 1939:44. - Balogh 1939:44. - Schem. Strig. 1947:253. - Diós 1995:147. - Gulyás/Viczián XIX:24.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.