🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > municipium
következő 🡲

municipium (lat.): 1. az ókorban korlátozott önkormányzatú város, melynek lakói az önkormányzati joggal együtt megkapták a római polgárjogot; Kr. e. 31-Kr. u. 476: a császárság idején a római birodalom minden városa. - 2. Mo-on az egykori törvényhatóságok (szabad királyi városok, vármegyék stb.) gyűjtőneve. - 3. városi közigazgatási besorolás Romániában. A főv., Bukarest mellett minden olyan város megkapta a ~ rangot, amelynek lélekszáma meghaladta a 100 ezer főt, néhány olyan is, mely meghaladta a 20 ezer főt, ha e besorolással elősegíthették a város és a vidék eloláhosítását (pl. 1974: Székelyudvarhely 24.286, a hozzá csatolt településekkel együtt 30.393 lakossal lett ~). - Megkülönböztettek: 1. több várost és városias települést tömörítő ~ot, pl. Konstanca v. Petrozsény; 2. várost és körülötte levő városias és falusias településeket, ilyen pl. Bukarest, Kolozsvár, Marosvásárhely (utóbbiak külterületei főként nem m-ok lakta települések). 1977: Ro-ban 47 ~ létezett. 88

Maróthy László: Municipalis rendszer a m. közjogban 1848-ig. Bp., 1887. (Dissz.) - Pecz II/1:114. - Földr. kislex. 1976:287.