🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > miles
következő 🡲

miles: 1. az ókori latinságban harcos, katona, közvitéz, gyalogos harcos. - 2. a középkori Mo-on a 11-12. sz: vitéz, a társad. középrétege, melynek feladata a fegyveres szolgálat, a hadakozás. E ~ek a 10. sz. fegyveres →kíséretek harcosainak utódai. A ~ek elsősorban m-ok, azonkívül hazai kabarok, szlávok és külf. ném-ek, ol-ok, or-ok, általában szabad állapotúak. A 11. sz. elején vsz. voltak még szolgarendű ~ek is, a sz. végén már nem találkozunk velük. A ~ek többsége a kir. várispánságokhoz tartozott, ezek utódai a →várjobbágyok. Voltak várispánságokhoz nem tartozó és udvari ~ek, kiknek utódai a →királyi szerviensek, és voltak egyh. és világi földesúri ~ek, kiknek utódai az egyh. harcos jobbágyok, prédiális nemesek, ill. a magánszerviensek. A 11-12. sz: a kir. hadsereg zöme ~ekből állt. Többségük nem lovagi fegyverzetű. - 3. a 13. sz. 2. felétől páncélos lovaskatona, a 14-15. sz: a nemesség gazdasági-katonai elitjének tagja, →lovag. B.A.

Századok 1942:272. (Mályusz Elemér: A m. köznemesség kialakulása) - Bónis É.n. - Hadtört. Közlem. 1974:1. sz. (Borosy András: A 11-12. sz. harcosrétegünk néhány kérdéséről) - Györffy 1983. - Kurcz 1988.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.