🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mutschenbacher
következő 🡲

Mutschenbacher Gyula, meisseni (Pest, 1871. okt. 10.-Székesfehérvár, 1925. dec. 31.): pap, gimnáziumi tanár. - A gimn-ot a bpi II. kerületi kir. kat. és az esztergomi bencés gimn-ban, a teol-t Esztergomban végezte, 1894. II. 18: pappá szent. 1893: a nagyszombati érs. gimn. lat-ném., 1905: a nagyváradi tanítóképző, 1906-15: a gyulai r.k. gimn., 1916: a nagyszombati érs. gimn., 1919: a bpi érs. gimn., 1920-25: a székesfehérvári városi leánygimn. tanára. - Zenekritikákat írt. - M: Isten ujja. Tört. elb. Esztergom, 1892. - Az elátkozott. Boz-Dickens után ford. Nagyszombat, 1894. - Vál. elb-ek. Dickens Károly után ford. Uo., 1895. - C. Lucretius Carus: De rerum natura. Philol. ért. Uo., 1898. - Az értelem vezetése. Írta Locke. Ford. Gyula, 1907. - Gondolatok a nevelésről. Írta Locke. Ford., bev. és jegyz. Bp., 1914. (Ped. kvtár 4.) T.E.

Szinnyei IX:431. - Vajda 1900:160. - Schem. Strig. 1917:361. - Gulyás XVIII:1347.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.