🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mozsor
következő 🡲

Mozsor, v. Bács-Bodrog vm. (Mošorin, Szerbia): lelkészség a v. kalocsai főegyhm. újvidéki esp. ker-ében, 1968: Titel filiája. - Titel filiájából 1899: alapították. Jézus Szíve tp-át 1913: építették. Anyanyelve 1940: délszláv, m., ném. - 1944. X. 15-XI. 2: a Sajkás-vidék magyarirtásainak egyik színtere. A „felszabadulás” utáni napokban a partizánok összeszedték a m. ffiakat, a falu kocsmájának pincéjébe zárták őket, s 11 napig (körömletépéssel, hereszétveréssel, hasfelmetszéssel) kínozták. XI. 2: a kocsmától kb. 100 m-re levő postaépület falánál 65-70 ~i m. ffit lőttek agyon, holttestüket a dögtemetőben földelték el v. a Tiszába dobták. A partizánok időtöltése volt, hogy kiszemelt m. családokra rátörtek, elverték és kirabolták őket. A maradék m. lakosságot 1945. IV. 18: a községháza elé rendelték, a gyerekeket és öregeket (kb. 150-200 főt) 2 család kivételével a →jareki internáló táborba hajtották (kb. 25-28 km). A kísérő katonák útközben mindent elraboltak a foglyoktól. Aratásra Wekerletelepre (Nova Gajdobra) vitték őket kényszermunkásnak. A hastífuszban meghaltakat eleinte a tiszaistvánfalvai temető kriptáiba, azok megtelte után gödrökbe temették. A járvány miatt a jareki tábort fölszámolták, de foglyai nem térhettek vissza lakóhelyükre. A kitelepített m-ok házaiba telepeseket költöztettek. - Köves István (1898-1944) Jánoshalmára menekült plnost egy partizánkülönítmény bábaasszony házvezetőnőjével s annak anyjával együtt visszalopta ~ra, kínzás után bevallották, hogy rájuk bízott értékeket dugtak el az oltár alatt. A plnost rostélyon elevenen megsütötték, a nőket megfojtották, a tp-ot lerombolták, a r.k. temetőt fölszántották. - Lakói 1910: 3606 fő, ebből 406 m., 102 ném.; 1940: 627 r.k., 14 g.k., 3100 g.kel., 52 ev., 2 ref., 4 izr., össz. 3799; 1942: 783 (többségében magyar r.k.); 1944-46: a híveket széttelepítették; 1948: 3005 fő, ebből 62 m., vsz. a vegyes házasságban élők; 1981: 2447 szerb. g.kel., 37 r.k., össz. 2483. Hu.L.-88

Schem. Col. 1942:173. - Schem. Subot. 1968, 1993. - Hetényi Varga II:90. - Cseres 1991:216. (~ - a rossz pap Káin-áldozata 69 lemészároltat említett) - Matuska 1991:221. (~, Mošorin. Egy népes család szétzilálása.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.