🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mosonyi
következő 🡲

Mosonyi (1903-ig Melhard) Dénes Lipót (Marcali, Somogy vm., 1874. okt. 8.-Pécs, 1948. szept. 15.): germanikus, kanonok. - A gimn-ot Sümegen, Kaposvárt és Pécsett végezte, 1893. X. 27: a CGH növ-e lett. 1898. X. 28: pappá szent., fil. és teol. dr. 1900: hazatért és Püspöknádasdon, 1901: Pécsett kp., 1902: szertartó, 1905: ppi titkár. 1913: irodaig., 1915: p. kamarás, 1917: knk., 1918: szkalkai apát, 1921: helynök, 1922: ap. protonot., 1937: nagyprép. - Tp-okat, kpnákat épített, koll-okat és isk-kat, segélyszervezeteket alapított. - M: A Miasszonyukról nev. isk-nővérek alapszabálya. Ford. Bp., 1905. - Jézus Szt Nevének Társulata az amerikai katolikus demokrácia alapja. Uo., 1929. (Credo röpiratok 17-20.) [Borítékcím: A Szt Név Tásulat Amerikában] - Pécsett 1912-26(?): szerk. az egyhm. Circularae-it. - Írói neve: Mosonyi D. Lipót (művén). Álneve: Magáth Dénes (M. Szle, 1901). 88

Veress II:270. - Schem. Qu. 1943:168. - KB 1949:45. - Gulyás 1956:601. - Gulyás XVIII:1299.

Mosonyi (1914-ig Strigens) János (Mucsi, Tolna vm., 1898. dec. 2.-Mucsi, 1960. dec.): orvos, egyetemi tanár. - A pécsi ciszt. gimn-ban 1916. V. 30: éretts., bevonult katonának. 1918: tanulm. szabadsága idején a pécsi hittud. főisk. hallg-ja, 1920-23: Bpen orvostanhallg., 1924: orvosdr-rá avatták. 1921. IX: az egy. élettani int. demonstrátora, 1923: gyakornok, 1924: tanárs., 1929: fizetéses adjunktus. 1926/27: a berlini Coll. Hungaricum tagjaként az ottani élettani int-ben képezte magát. 1929: a Pázmány Péter Tudegy. „a secretiók élettana” tárgykör mtanárává képesítette. 1934: előadó és vizsgáztató az élettani tanszéken. 1935. IX-1946(?): az élet- és kórvegytani int. mb. vez-je, 1939: c. rk. tanár. 1945: mivel nem lépett be a komm. pártba, elbocsátották. Meghívták Marosvásárhelyre, ahol 2 é. tanított. 1947: a szekszárdi kórház laboratóriumának vez-je, innen ment nyugdíjba. Mucsiban egy ideig ingyen gyógyított, s elintézte, hogy a falu buszjáratot kapjon. - 1941: a SZIA IV. o. tagja. - M: Élettani demonstrációk és gyakorlatok. Bp., 1928. - Idegrendszerünk. Uo., 1930. - Biochemia. 1. Szénhidrátok, zsírok, fehérjék. 2. Szervetlen alkotórészek, vitaminok, hormonok, fermentumok. Uo., 1943-44. - Új adatok a hypophysis működéséhez. Uo., 1943. (SZIA Mennyiség-Termtud. O. Ért-ei IV. 2.) 88-Strigens Pál

M. társad. lex. 1930:394. - SZIA tagajánl. 1936:13; 1941:38. - Pázmány Péter Tudegy. alm-ja 1945/46:121.

Mosonyi László (Kisléta, Szabolcs vm., 1913. okt. 12.-Windsor, Kanada, 1973. febr. 1.): parókus. - Nagykállóban éretts. A teol-t Egerben és Szegeden végezte. 1938: vették föl a hajdúdorogi egyhm-be, s XII. 6: Miskolcon pappá szent. Szerencsen, 1940. XI. 18: a bpi Rózsák terén kp. 1963: apja hívására kivándorolt, s New Yorkban, 1968: Windsorban telepedett meg. Tp-ot épített, melyet 1971. X. 31: a bpi Rózsák terének tp-ához hasonlóan Szűz Mária Oltalma titulussal szteltek föl. **

Szolg. 1974. 21:94.

Mosonyi (1859-ig Brand) Mihály (Boldogasszony, Moson vm., 1815. szept. 2.-Pest, 1870. okt. 31.): zeneszerző, író, zenepedagógus. - 1829: Magyaróvárt sekrestyés, a zenében önképzéssel haladt előre. 1832 k. a pozsonyi tanítóképzőben Turányi Károly zongora és zeneelmélet növ-e. 1835: nevelő és zenetanár gr. Pejachevich Péter családjánál Rétfalun (Verőce vm.). Itt írta első, klasszikus mintákat követő műveit. 1842-től Pesten élt, hamarosan a főv. zeneéletének ismert alakja (1. szimfóniáját és 1. miséjét 1844: kedvezően fogadták). 1844. IX: a Hangászegyesület h. levéltárnoka. A szabharcban nemzetőr, a bukás és felesége korai halála (1851) tartós alkotói válságba sodorták. - 1856: összebarátkozott a hazalátogató Liszt Ferenccel, kinek fölkérésére az Esztergomi miséhez Offertoriumot és Gradualét komponált. Kaiser Max auf der Martinswand c. operájának (1856-57) kudarca miatt 1859: szakított ném-es stílusával, nevét magyarosította, s a m. zene szolgálatába szegődött, műzenéjét a verbunkosra, a m. népdalra és népies műdalra alapozva. Ekkor jelentek meg első zenei írásai is, 1860-67: a Zenészeti Lapok főmunk. 1867: Liszt Koronázási miséje bemutatójának egyik előkészítője. Ezután egyre kevesebbet komponált, az írással fölhagyott. 1868: a Pesti Zenekedvelők Egyletének karnagya. 1870: tagja a Nemz. Színház, a Zeneakad., az Orsz. Daláregyesület és a centenáriumi Beethoven-ünnepségek szakbiz-ainak. - Egyh. művei: 5 mise (1840-66); Jubilate Deo (1843); Lauda Sion (1855); Offertórium és Graduale Liszt Esztergomi miséjéhez (1856); Halotti ének (1865); Ave verum, Tui sunt, Ave Maria (1860-as évek vége); Libera me (1870). **

Brockhaus II:570.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.