🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Monay
következő 🡲

Monay Ferenc Sándor, OFMConv (Nagybánya, Szatmár vm., 1878. dec. 22.-Róma, 1964. máj. 5.): apostoli gyóntató. - 1895. VIII. 31: Egerben lépett a r-be. Aradon éretts. A teol-t Egerben és Rómában, a Gregorianán végezte, ahol 1901. VII. 25: pappá szent. 1903: siketnéma int. hitokt., 1905: középisk. hittanári okl-et szerzett. VII: teol-ból drált. 1901. IX: Szilágysomlyón h. hittanár, 1902: Aradon tartfőn. titkár. 1903: Marosvásárhelyen novícmester, 1909: Aradon plnos és 1913: házfőn., 1918. VII: Miskolcon tartfőn. 1925. IV: kérésére fölmentették s Aradon lett plnos. 1927: Rómában ap. gyóntató, 1933: a gyóntatók koll-ának rektora. 1930-36: újra a gen. asszisztense. 1930. XII. 6: a római egyhm. sztszéki bírája, 1931. VII. 31: a Rítuskongr. tanácsosa. 1909. V. 6: a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irod. Társ., 1932. I. 31: a római del'Immaculata Pápai Akad. rendes tagja, 1936. XI. 25: az Accademia Liturgica cenzora. - Fm: Assisi Szt Ferenc öm. Ford. Marosvásárhely, 1907. - Az aradi női Mária Kongr-k kézikv-e. Összeáll. Arad, 1910. - A minoritar. a m. középisk-kban. Bp., 1910. (Klny. M. Középisk.) - Az aradi női Mária Kongr-k értes-je. Összeáll. Arad, 1916. - Kis imakv. Arad, 1921. - Római Levelek. Uo., 1927. - Ezüstös Oltár. Cikkek, beszédek. Uo., 1927. - Sentenciae Seraphicae e verbis et scriptis S. P. Francisci Assisiensis. pro singulis anni diebus dispositae. Róma, 1928. - A Lateráni Béke. Arad, 1929. - Az 1933. Szentév. Uo., 1933. - A minoriták Aradon. 1702-1902-ig. Kz. - Series Ministrorum Provinciae Ungariae OFMConv. Kz. - Adatok a mo-i és erdélyi minoriták irod. munkásságáról. Róma, 1953. - A római m. gyóntatók. Uo., 1956. - Szerk. 1903. X. 1-1904. III. 1: a marosvásárhelyi Egyetértés társad. és közgazd. napilapot, 1905-10: a rtart. Ordo Divini Officciit, 1930-36: uazt az egész r. számára, 1918. I. 1-VIII. 1: az Aradi Kath. Egyh. Tudósító havi folyóir-ot, 1932. I-1933. X: Rómában a r. Commentarium Ordinis Fratrum Minorum Conventualium c. hiv. közl-ét, munk. volt a Kat. Lex. (Bp., 1931-33) 1, 3-4. köt-einek. - Cikkeit Monay S. Ferenc néven is jelölte. 88

Schem. OFMConv 1912/13:54.; 1942:45. (VIII. 30: lépett a r-be!); 1950:32. - Révai XIII:858; XXI:606. - KL III:344. - Monay 1953:78. - Gulyás XVIII:1218.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.