🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mona
következő 🡲

Mona Ilona Anícia SSS (Tápiósüly, Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm., 1921. –): szerzetesnő. – 1935–: a Notre Dame de Sion leánylíc. növendéke. 1940: az élelmiszerjegy közp. majd az Orsz. Nép- és Családvédelmi Alap alkalmazottja. 1942: Kat. Női Szociális Képzőt végzett. 1944. IV-ig: Mosonmagyaróvárt majd Bpen szociális gondozó. 1946: lépett a Szociális Testvérek Társaságába, 1948: első fogadalmát tette. 1950 után az Április 4. Gépgyárban csőlakatos, s.munkás, majd a Népművészeti Int. népdalgyűjtéseinek kéziratait másolta a népköltészeti nyilvántarás számára. 1956 után az ELTE levelező tagozatán m–kvtár szakot végzett. 1970-ig zenei kvtáros. – Írásai: Ethnográfia (1959: 4. sz. Népdalszöveg rendezés és népdalszöveg tipológia., Klny. is; 1963: 181. Adatok a középkori m. irod. és népdalszövegek kölcsönhatásához. Klny. is), Parlando (1976: 2. sz.), Liszt-tanulmányok. (Bp., 1980: 81. Liszt és a reformkor, 1839--40); Zenetud. dolgozatok (1982), Ráday Gyűjtemény évkve IV-V. (Bp., 1986: 195. Iratok a kőrösmezei zsidódeportálás történetéhez, Közli: Majsai Tamással), Félbemaradt reformkor. Válogatás a Kat. Szle írásaiból. (Róma, 1990: Miért akadt el az ország ker. humanista megújulása?), Tanulm-ok és cikkek a főv. gyermekvédelem köréből. Bp., 1991. (Mona Ilona: A Kat. Női Szociális Képző tört., pedagógiája és módszertana), M. Egyháztört. Vázlatok (1991: 3. sz.), Egyházak a változó világban. A Nemzetk. Egyh.tört. Konf. előadásai. Esztergom, 1991. V. 29-31. (Tatabánya, [1992]: 569. Slachta Margit közéleti működése, 1918-1948); Ministerio. Nemzetk. Történészkonf. előadásai Esztergom, 1995. V. 24-26. [Tatabánya], 1998: 173. A m. kat. munkásnőmozgalom tört. 1897-1952); Távlatok (1997: 6. sz., 1998: 3. sz.), M. Kódex 1–6. köt. (Bp., 2001–2002) – M: Hungarian music publication 1774-1867. 1. summary. Bp., 1973. [ny. n.] [2. kiad. 1974: 261–275. (Klny. Studia Musicologica Acad. Scient. Hung.)] M. zeneműkiadók és tevékenységük, 1774-1867. Összeáll. Bp., 1989. (Műhelytanulmányok a Magyar zenetörténethez II.) – Salkaházi Sára élete és munkássága. Szeghalmy Elemérrel. Bp., [1989] – The History of the Ferenc Liszt Society 1893–1993. A Liszt Ferenc Társaság Története 1893–1993. [Kétnyelvű] Bp., 1993. – Slachta Margit. Bp., 1997. [tótul: Margita Slachtová. (Prel. Frantisek Jekelfalussy) Kosice, 2003] =88=

168 óra (online) 2006. XI. 2. (Székely Ilona: Az utolsó tanú. Szürke testvérek) Arck.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.