🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mohl
következő 🡲

Mohl Adolf (Lövő, Sopron vm., 1855. febr. 25.-Győr, 1939. ápr. 15.): kanonok, történetíró. - A gimn-ot Sopronban, a teol-t Győrött végezte. 1878. VII. 9: pappá szent. Kismartonban kp., 1884: Loretto, 1902: Tata plnosa és alesp., 1910: tatai c. apát. 1916: a soproni társaskápt. őrknk-ja, 1920: Sopronban a kápt. pléb. adm-a. 1926: győri knk., 1931: komáromi esp., 1937: szentadalberti prép., 1938: pápai prel. - 1904: a SZIT tud. o-a tagjává választotta, a SZIA alapító tagja. - Fm: Alakítsunk papi egyes-et. Bp., 1885. - Mo-i Loretto rövid tört. Nagykanizsa, 1886. - Betegek kv-e. Kismarton, 1887. - A Miklós országában. Mese. Győr, 1888. - A jó gyermek. Uo., 1890. - Lövő tört. Balics Lajossal. Uo., 1892. - Jézus születése. Pásztorjáték. Bp., 1894. (Népiratkák 86.) - Der Gnadenort Loretto in Ungarn. Kismarton, 1894. - Geschichte des Ortes und der Pfarre Stotzing. Uo. 1895 - Wimpassing. Győr, 1896. - Karácsonyi aranykv. Bp., 1898. (Pap bácsi néven) - A horvátok átvonulása Sopron megyén. Sopron, 1898. - Mondák Kismarton vidékéről. Győr, 1900. - Török világ Kismarton vidékén. Sopron, 1901. - Karácsonyest. Karácsonyi játék. Bp., 1902. (Népiratkák 188.) - Itt a Miklós. Pásztorjáték. Uo., 1902. (uaz 189.) - Bethlehemi assz-ok. Uaz. Uo., 1902. (uaz 190.) - Három kir-ok. Uaz. Uo., 1902. (uaz 191.) - Aprószentek. Uaz. Uo., 1902. (uaz 192.) - A szt kereszt legendája. Uo., 1902. - Loretto, mo-i búcsújáróhely tört. Uo., 1909. (Népiratkák 271.) - Tata pléb. tört. Győr, 1909. - Török világ Kismarton vidékén 1683-1699. Sopron, é.n. - A horvátok bevándorlása 1533-ban. Bp., 1915. - A soproni Szt György-tp. és pléb. rövid tört. Győr, 1926. - A soproni Szt Mihály tp. ősi Mária-szobra. Győr, 1926; - Nyugatmo-i mondák és mondafélék. Uo., 1926. (Pap bácsi néven) - Lövő története. Uo., 1930. - Régi versek. Sopron, 1931. (Pap bácsi néven) - Győregyhm. jeles papok. Győr, 1933. - A karácsonyi miszterium. Uo., 1935. - A loretoi Szűz Mária tiszt-e. Uo., 1935. - Győr elestének és visszavételének irod-a. Uo., 1935. - Tündöklő csillagok Árpád házának egén. Szt István kir. halálának 900. évford-ja alkalmából. Uo., 1938. - Álnevei és betűjegyei: Egy győregyhm. áldozópap (Religio, 1885); Kismártoni (Egyházműv. Lap, 1881); Pap bácsi. 88

M. Sion 1891:467. - Emlékkv. Győr, 1892:144. - Pallas XVIII:281. - Szinnyei IX:98. - Mohl Antal: Az Úr Jézus nevében. Egyh. beszéd. ~ sztszéki bíró zsinati vizsgáló és tatai plnos beiktatásakor. 1902. VIII. 10-én. Győr, 1902. - Schem. Jaur. 1918:198; 1940:189. - Bedy 1938:496. - Nemz. Újs. 1939. IV. 18. - Sziklay 1941:272. - Gulyás 1956:600. - MÉL II:226. - Gulyás XVIII:1086. - Kiss Tamás: ~ élete és munkássága. 1999.

Mohl Antal (Kapuvár, Sopron vm., 1836. ápr. 10.-Győr, 1916. dec. 28.): választott püspök. - Győrött éretts. 1853: a Pázmáneum növ-e lett, 1856: végzett teol. 1857. VIII. 31: pappá szent. Csornán, hitokt. és hitszónok majd Mosonszentjánoson kp. 1858-62: a kisszem. pref-a, ahol 1860. XI. 10: megalapította a Kis Jézus Egyletet, 1862: teol. tanár is. 1863-77: a nagyszem. spirituálisa, 1877: a kisszem. rektora. 1879-83: a kisszem. kormányzója. 1883: knk., s a Papi Imaegyes. alapítója. 1886. II. 27: Győr-Belváros plnosa és 1886: borsmonostori apát, 1896: a pesti egy. tb. dr-a. 1901: és 1911: kápt. és ppi helynök, 1902: serviai vál. pp. 1905: nagyprép. ~ alapította Győrött a Szt Vince Egyes-et, éveken át elnöke volt a Szt Erzsébet Egyes-nek, a SZIT-nek és az Oltáregyes-nek. Társad. akciója eredményeként az orsolyiták isk-ját átépíttette, a költségek 1/3-át ~ fizette. - Fm: A papi életszentség. Írta V. Hansen SJ. Ford. Győr, 1883. - Lelki magány. Írta F. Neumayer SJ. Ném-ből ford. Uo., 1885. - Szt Ágoston Regulái és a Szt Orsolya-Rend szabályai... Uo., 1886. (Névtelenül!) - Az Orsolya-Szüzek Amerikában. Esztergom, 1890. (Klny. M. Sion) - A Mária kongr. tört., kül. tek. hazánkra. Győr, 1898. - Jézus sztséges Szívének dicsérete. Új litániájának értelmezése. Kiad. Uo., 1903. - Jézus sztséges Szívének sztelt élet. Uo., 1908. - A legfölségesebb Oltárisztség örökimádása hajdan és napjainkban. A győri Oltáregyes. 50 é. jub-a alk. Uo., 1912. - Győr eleste és visszavétele 1594-1598. Uo., 1913. - Isten szeretetének követe. (Szt Gertrud életrajza). Magyarította. Uo., 1915. - Kz-ban maradtak: A m. sztkorona tört.; P. de la Colombier SJ életrajza; Néhány tanulságos vonás Szt László életéből; Szt Gertrud rövid életrajza és Exercitia spiritualia septem c. elmélkedési kv-ének ford-a; Szt Angéla élete és az orsolyiták tört. 88

LBE:505. - Pallas XII:730. - Szinnyei IX:100. - Mohl 1933:284. Arck.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.