🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mogiljov
következő 🡲

Mogiljov, Mohiljev, Mohilovia: érseki székhely Fehéroroszországban 1783-1991. - 1772: Katalin cárnő önhatalmúlag alapította mint ppséget, alárendelte az összes oroszo-i missz. állomást, majd 1782: érsséggé tette. VI. Pius p. (ur. 1775-99) 1783. IV. 15: jóváhagyta az alapítást. I. Pál cár a p. jóváhagyásával a korábban föloszlatott 5 lengyo-i ppséget 1798: helyreállította és ~ alá rendelte. - 1845: az I. Miklós cár és XVI. Gergely p. (ur. 1831-46) közötti megegyezés Vilna, Samogizia, Minszk, Luck-Zsitomír, Kamjanec-Podolski ppségei mellett Herszont, majd Tiraszpolt is ~ suffr-ává tette, így ~ az egész kat. egyh. legnagyobb érssége lett. - A cári kormányzat a 19. sz: egyre syükebbre vonta ~ joghatósági körét. 1867: a székhelyet Pétervárra helyezték át, s mikor az érs. az áll. beavatkozás ellen tiltakozott, halála után a széket hosszasan nem töltötték be. Az 1905: kiadott türelmi rendelet valójában hatástalan maradt. Az 1917: kinevezett Ropp Eduárd érs-et 1919: letartóztatták, 1920: kiutasították az országból. 1991: →Minszk-Mogiljov **

LThK VI:520. - AP 1990:381.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.