🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mirabilibus
következő 🡲

Mirabilibus, Nicolaus de, ex Septemcastrensis, Csoda Miklós, OP (Kolozsvár, Kolozs vm.-Buda, 1495): tanár, tartományfőnök. - 1474: Itáliába ment, 1483: Páduában baccalaureus. A Szt Péter vt-ról nev. firenzei domonkos apácaktorban prédikált. 1487-89: a firenzei S. Maria Novella konvent studiumának régense. 1489: generálisi engedélyt kapott, mely szerint bárhol élhet azokkal a jogokkal, amelyek mint magistert megilletik. Hallgatói kérésére írta a Libello conscienciát (ol. prédikáció). Fejtegetései Szt Ágostont és Aquinói Szt Tamást követték. 1489. VI: Pico della Mirandola és Marsilio Ficino jelenlétében teol. vitát folytatott Georgius Benignus de Salviatis raguzai ferences szerz-sel. 1489. VII. 27: vitáját Firenzében kinyomatta. Műve egy példányát elküldte Hunyadi I. Mátyás (ur. 1458-90) kir-nak. IX. 6: Marsilio Ficino Mátyás kir-hoz írott levelében különösképpen megdicsérte. Vsz. 1489 végén hazatért, a domonkos r. budai főisk-jának régense és a budai konvent priora. Mátyás halála után II. Ulászló udvari papja, teol. prof., mo-i inquisitor és ap. praedicator. Többször prédikált a kir. udvarban. Egyik prédikációját a jelen levő főpapok kérésére De praedestatione c. leírta. 1494. V. 24: prior provincialis, a mo-i domonkosok feje. 1495: összeállította a domonkosok budai főisk-jának statutumait. - M: Disputatio super facta in domo magnifici Laurentii Medices. Florentie, 1489. - Két mo-i egyh. író a XV. sz-ból. Kiad. Fraknói Vilmos, Ábel Jenő. Bp., 1886. - Utóda 1495-98: Magyarországi János OP. V.S.

Szinnyei IX:1045. - Harsányi 1938:161. - Veress 1941:678. - Tonk 1979:307. (1809.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.