🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Milcher
következő 🡲

Milcher, Mathias (†Bécs?, 1519 után): budai könykereskedő, könyvkiadó. - A századfordulón budai kv-keresk., Bécsből szerzett be árukat. Első kiadványa az Ordinarius Strigoniensis (Lyon, 1510), melynek költségeit megfelezték →Kaym Orbánnal. 1514: Bécsben Winterburger sajtóján esztergomi misekv-et nyomtatott, melynek első, piros nyomású levelét ~ holdsarlós Madonna-jelvénye díszíti, alatta kör alsó felén ~ monogramja kis kereszttel, jobbra és balra Matthias Milcher bibliopola Budensis jelöléssel; a kv-ben Szt István, Szt Imre és Szt László fametszetével. ~ 1514-19: Bécsben kv-árus és kiadó. Utolsó kiadványa Proprium Sanctorum Regni Hungariae (Bécs, 1519). 1510-19: 2 lit., 1 tankv-et és 1 egyéb munkát adott ki. 88

Fitz 1959:252. (néhol s.v. Milchner!)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.