🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Michalek
következő 🡲

Michalek Emánuel, bugaci (Jánosi, Gömör vm., 1838. dec. 29.-Eger, 1915. okt. 10.): kanonok. - Rimaszombatban, Rozsnyón és Egerben tanult, ahol 1862: pappá szent. Erdőkövesden, Diósgyőrött, Jászjákóhalmán, Szendrőn és Mezőkövesden kp., 1870: Egerben karkáplán, hitelemző, 1878: lyceumi alkvtáros. 1881: az érs. tanítóképző, 1884: a jogakad. világtört., később művelődéstört. tanára. 1888: az egri Érs. Lyceumi Kvtár vez-je, 1900-14: az érs. fiúnev. int. ig-ja, 1900: tb., 1910: tényleges knk. 1911-14: az egri angolkisasszonyok int-ének ig-ja, 1911: egervári prép. Az eu. nyelveken kívül még a szanszkritot is olvasta és magyarázta. - Cikkei: P. Napló, M. Állam (1869), Egri Egyhm. Közl. (1871-73, 76, 81, 83, 87-88), Elemi Tanügy (1875-76), Népisk. Tanügy (1881), EPhK (1887), Függetlenség (1888), Irod. Szle (1887, 93), Eger stb. Leford. Cantu Caesar világtört. c. művének 1-338. old-át. Bp., 1881. - M: Az ember származása. A megcáfolt Darwinizmus. Írta S. H. Lain. Ford. Bp., 1872. (névtelenül) - Tanulm-ok aquinoi Szt Tamás bölcsészetéről. 1-3. köt. Írta G. Zephirin. Ford. Bp., 1883-85. - Nalas a Maha-Bharata... Átd. Eger, 1886. - Közölte Beleznay Etelkával Az Angolkisasszonyok egri érs. r.k. B.M.V. int. értes. az el., polg. és felsőbb leányisk. és el. tanítónőképzőjének működéséről az 1911/12-1912/13. isk. évben. Eger, 1912-13. kiadványt. 88

M. Sion 1888:777. - Koncz 1892:175. - Szinnyei VIII:1225. - Heves vm. 1910:390. - Schem. Agr. 1914:163. - Puskás 1980:76. - 200 éves az Egri Főegyhm. Kvtár. 1793-1993. (Szecskó Károly: Michalek Manó) Eger, 1993. - Értesítők 3:7534-35.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.