🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mezei
következő 🡲

Mezei Gergely, SJ (Újvidék, Bács-Bodrog vm., 1884. ápr. 26.-Pannonhalma, 1953. jan. 13.): gimnáziumi tanár. - 1902: Kalocsán éretts., IX. 12: lépett a JT-ba. - 1919: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1919?-27: Pécsett gimn. tanár. - M: Jézus Szíve imakv. katonáknak. Bp., 1916. - Gyakorlati jellegű m. helyesírás (a MTA nyomán) Uo., 1923. (A Zászlónk diákkvtára 57.) (2. kiad. 1925) - Manréza imakv. (Útmutató a lelkigyakorlatok minden ájtatosságához és elmélkedés a havi számadásra) Uo., 1928. - Gyakorlati jellegű lat. nyelvtan. Uo., 1930. - Írói neve: Mezei Gerő; Mezey Gerő. 88

Tóth 1910:181. (s.v. Mezei Gerő) - Barthos-Csetri 1922/23:166. (s.v. Mezey Gerő); 1924/25:126; 1926/27:144. - MKA 1930/31:251. (s.v. Mezei Gergely, a bp-zugligeti rház lakója) - JTÉ 1940:334. (s.v. Mezei Gerő) - Cat. SJ 1949:56. (s.v. Mezey) - Necrologium... SJ

Mezei Mária Ingomara, FMMN (Mezőkövesd, Borsod vm., 1898. febr. 20.-Milánó, Olo., 1979. jún. 29.): szerzetesnő. - 1919. II. 15: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1921. XII. 18: első, 1924. XII. 18: utolsó fogadalmát uo. tette. r.k.

Mezei Mór Levente, OFM (Zetelaka, Udvarhely vm., 1914. dec. 21.-): tanár, lelkipásztor. - A gimn-ot Székelyudvarhelyen végezte. 1931. VIII. 29: lépett a r-be. A fil-t Csíksomlyón, a teol-t 1934-39: Vajdahunyadon hallg. 1937. II. 17: ünn. fog-at tett. 1938. VI. 26: pappá szent. 1939: a kolozsvári Szt Péter-tp. kp-ja. 1942: a Ferenc J. Tudegy-en nyelvtud-t és mat-t tanított. 1944: hitszónok, gyóntató. 1946: Székelyudvarhelyen a →Collegium Seraphicum tanára. 1951. VIII. 20: Máriaradnára hurcolták, 1952. V: Esztelneken kényszerlakhelyes. 1957: a →Szoboszlay-perben 20 évre ítélték. 1964: közkegyelemmel szabadult. Homoródremetén, Homoródkarácsonfalván, Ojtozon, Medgyesen, Fogarason dolg. - Írásai a Kat. Világ, Ferences Nemzedék, Csíksomlyói Virágok c. lapokban (1933-43). - M: Orosz-m. társalgó. Kolozsvár, 1945. - Álneve: Móka. Ku.P.

György 1930:609. - Cat. Steph. 1947:79.


Mezei Levente Mózes OFM (Zetelaka, Udvarhely vm., 1914. dec. 31.–Fogaras, 1993. febr. 11.): szerzetes pap. – 1931. VIII. 29: lépett a stefanita rtart-ba, a teol Vajdahunyadon végezte, 1937. II. 17: szerz. fog. tett, 1938. VI. 26: pappá szent. Kolozsvárt számtanból és nyelvekből tanári képesítést szerzett. 1944–45: a Szt Bonaventura nyomda ig. – 1957: letartóztatták, egy hónapos vallatás után, a temesvári hadbíróságon Macskási ezredes elnöksége alatt a →Szoboszlai-perben 20 é. fegyházra ítélték. Hosszú ideig éjjel-nappal vasbilincset kellett hordania. 1964: az ált. kegyelmi rendelet minden pol. büntetést megszüntetett, 7 év fogság után szabadult. 88

Erdélyi ferences schemat. 1947: 79., 1995: 47., 1999: 71. – P. Benedek 2002. II: 265.

Mezei Veronika Veronika SZLT (Mindszent, ?, 1900. dec. 2.–Bakonybél, 1988. ápr. 17.): szerzetesnő. – 1940. VI. 29: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. 1988. III. 11: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.