🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Meszrop
következő 🡲

Meszrop, Szt (Hácegác, Örményo., 362.-Válársápát, 439/440. febr. 7. v. 17.): örmény pátriárka, egyháztanító. - Fejed. családból származott, Szt Iuszik unokája, Szt Száhák unokaöccse. Válársápátban Szt Nerzesz növ-e, majd külf-re küldték tanulni. 375-380: Antiochiában vsz. Libaniosz isk-jában ismerkedett meg →Mopszvesztiai Theodorosszal. Hazatérve kir. titkár, kitűnt katonai szakértelmével. 389: megkeresztelkedett. Közben unokabátyja →katholikosz lett, s hatására ~ is pap lett. 392: cölebsz pappá szent., s visszavonult remeteségbe. Kis idő múltán tanítványaival együtt Örményo. még pogány vidékén kezdett misszionálni. Itt tapasztalta, hogy a papok tudnak görögül és szírül, e nyelveken végzik a lit-t, s magyarázzák örményül az evang-ot, a nép azonban nem érti, s tovább folytatja pogány szert-ait. Elhatározta az örmény ábécé megalkotását, s a lit. és a Szentírás örményre fordítását. Tervével unokabátyjához, a katholikoszhoz fordult, s együtt vitték a tervet Vrámsábuh kir. elé. A kir. (aki perzsa alattvaló volt, nehogy az elszakadás vádja érje őket) azt javasolta, hogy vegyék át azt az ábécét, amit perzsa ter-en egy Dániel nevű pp. alkotott örmény alattvalói számára. Rendeletére az isk-kban tanítani is kezdték az ún. Dániel-féle ábécét, mely nem írta le a magánhangzókat, ezért nem bizonyult megfelelőnek. ~ Edesszába ment, ahol égi sugallat jött segítségére. Szamoszatában a híres szépíróval, Rufinusszal alakították ki az összes hang (torokhangok, mássalhangzók, magánhangzók) betűformáját. Először a Péld ford-át írta le. 406: hazatért Örményo-ba. Az új ábécé birtokában Száhák elkezdte a Szentírás ford-át, ~ pedig missziós körútra indult. Goltn vidékén isk-kat, ktorokat indított, papságra készítette a jelölteket. Néhány év múlva Sisakan tart-ban ppséget szervezett. Közben megalkotta a grúz ábécét. Grúzia kir-a, Bakúr és Mózes pp. szívesen fogadta, ~ itt is isk-kat alapított, buzdítására megkezdték a Szentírás örmény szövegének grúzra ford-át. - 387: Örményo. egy része bizánci fennhatóság alá került. A kir. helyét egy fővezér foglalta el, a pp-öket a cezáreai érs. alá rendelték. - 418: ~ hazatért, s Száhák katholikosz elküldte Theodosziosz cs-hoz egyhjogi kérdések rendezésére. Ezután ~ a fővezérhez fordult, hogy engedélyezze az új ábécét tart-ában, s így a nyelv és a lat. tartsa össze az örményeket. Az engedélyt elnyerve újabb isk-kat alapított. - Ezután ~ az albánok földjére ment, s egy helybéli pap segítségével nekik is ábécét adott. Ahol megfordult, ktorokat alapított. - 430 k. Száhák katholikoszt letették székéről; az ellenkatholikoszok akadályozták ~ tevékenységét is, ezért mindketten remeteségbe vonultak. - Összeáll. az örm. szertartáskv-et, ezért Másdoc a mellékneve. ~nak tulajdonítják a nagyböjti →sárágánok szerzőségét. Sírja Osagánban (Örményo.) az 1879: épült tp-ban ma is búcsújáró hely. Kőszobra Jerevánban a Nemz. Kvtár előtt áll. - Ünnepét az örmény egyh-ban a pünkösd utáni 4. csütörtökön (Szt Száhákkal együtt) és Nagyboldogasszony (VIII. 15.) utáni 3. héten az örmény egyháztanítók „szt fordítók” csoportjának vez-jeként tartják.  K.D.-Szám L.

Armenia 1887:1. sz. (Fáraó Simon: Az örm. betűk feltalálása) - BS IX:374. - SzÉ 1988:648.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.