🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Melegh
következő 🡲

Melegh Boldizsár, gersei (1544.-1582. máj. 5. után): megyéspüspök. - 1565: esztergomi knk., 1566: gömöri főesp. 1572: csanádi cpp., Csanád vm. főispánja is volt. XIII. Gergely p. 1573. V. 15: erősítette meg. 1580: egri nagyprép. 1582. V. 5: nevezte ki a kir. váci mpp-ké, de a p. jóváhagyás megérkezése előtt ~ meghalt. Egyhm-je állapotáról jelentést küldött XIII. Gergelynek: Csanádtól Temesvárig sem pap, sem tanító nem volt. A szegedi, orsovai és hacaki ferenceseket küldte misszióba. Sürgette a prím. szék betöltését. 1580: a ppi kar megbízásából Alamizsnás Szt János ereklyéjét küldte a bécsi jezsuitáknak. - Utóda a csanádi c-en 1582. II. 21: Mathisy István, a váci széken 1582. V. 5: Pethe Márton. 88

Mendlik 1864:73. (1582: váci pp.), 94. (1573-82: csanádi pp.) - Schem. Agr. 1868:39. (1580: egri nagyprép.) - Gams 1873:370. (1573-82: csanádi pp.), 383. (1582: váci pp.) - Kollányi 1900:173. (előneve: persei) - Eubel III:177. - Chobot II:551. (előneve: gersei) - Juhász VII:124. - Schem. Csan. 1980:28.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.