🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mayer
következő 🡲

Mayer Antal (Debrecen, Hajdú vm., 1870. dec. 5.-Nagyvárad, 1933. febr. 27.): kanonok. - A teol-t Nagyváradon végezte, a bpi egy-en paleográfiát tanult, 1893. IX. 8: pappá szent. 1892: az egyhm. hiv. írnoka, 1894: kp., 1895: ppi kvtáros, 1899: szertartó, levtáros és ppi hiv. jegyzője, 1901: kp., 1915: ppi titkár, 1922: váradi knk., 1925: p. prel., Bjelik Imre halála után 1927: a nagyváradi egyhm. egészének, 1929-30: csak a Ro-hoz csatolt részének ap. kormányzója. 1928: a rumén korm. kívánságára ~ nev. ki Josip Pop-ot váradi knk-nak. Bátmonostori c. apát. 88

Schem. Mv. 1901:152. - Schem. Mv.-Szat. 1931:91. - Ki kicsoda? 1931:70. Arck. - Salacz 1975:141. (†1930!)

Mayer Béla (Zombor, Bács-Bodrog vm., 1838. júl. 19.-Zombor, 1913. máj. 24.): megyéspüspök. - A teol-t a Pázmáneum növ-eként Bécsben végezte, 1862. VII. 27: Kalocsán pappá szent. Kulán és Militicsen kp., 1866: érs. iktató, majd főszentszéki jegyző és levtáros. 1870: hitoktató a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővéreknél, majd érs. titkár. 1873: a tanítóképző tanára. 1875: főszentszéki ülnök. 1878: zsinati vizsgáló. 1880: tb. pápai kamarás. 1881: isk. főfelügy., a kalocsai isk-nővérek int-ének ig-ja, főszentszéki előadó. 1883: Szt Ágostonról nev. kalocsai apát. 1888: bosoni vál. pp. 1891: és 1904: kápt. helynök. 1892: ált. ügyhallgató, főszentszéki elnök. 1901: a teol. bekebelezett dr-a. 1905: kinevezték szatmári pp-nek, de eü. okok miatt nem foglalta el székét. Betegsége miatt visszavonultan élt Zomborban. - A kalocsai főszékeskápt-ban 1881. VI. 9: id. mesterknk. 1888. V. 1: tiszai, 1893. VIII. 21: bácsi főesp. 1895. IV. 17: bácsi kisprép. 1897. VIII. 15: őr-, 1902. IV. 29: éneklő-, 1903. IV. 15: olvasóknk. 1905. XI. 10. lemondott. Elnöke volt a Kalocsa Egyhm. Tanító Egyes-nek. - M: A spiritizmus ker. kath. megvilágításban. Kalocsa, 1899. - Alkalmi beszédek és ért-ek. Uo., 1900. - A nőkérdés ker. szempontból tekintve. Bp., 1902. - Újabb alkalmi beszédek és ért-ek. Kalocsa, 1902. - Cikkei, beszédei a Magyar Korona (1884), Baja, Népiskolai Tanügy, Tanodai Emlényfüzér (1857) c. lapokban, valamint a Kalauz a nevelőoktatás terén (1889) c. munkában. - Utóda a szatmári széken 1906. VI. 3: Boromisza Tibor. 88-La.A.

LBE:55. - M. Sion 1888:305. - Szinnyei VIII:918. - Schem. Col. 1897:138; 1912:176. - Egyh. Közl. 1904:693; 1905:695. Arck. - Vasárnapi Újs. 1905:719. Arck. - Ogy. alm. 1906:15. - Alkotmány 1913:124. sz. - Népnev. 1913:285. - Gulyás XVIII:709. - Lakatos 1998:144.

Mayer Benedek (Debrecen, Bihar vm., 1858. márc. 21.-Sopron, 1944. febr. 28.): zárdalelkész. - 1870-74: Sopronban gimn-ot, 1875: Győrött, 1876-81: Grácban domonkos teol-t végzett, 1881. VII. 24: pappá szent. A győri egyhm. átvette, Vasváron, Nyéken, Répcekőhalomban, Fertőfehéregyházán, Csáván, Mezőörsön kp., 1891: Kaboldon és Szikrán adm., 1892: Lánzséren, 1895: a soproni fegyház lelkésze, 1903-18: Lánzséren adm., 1921-36: Sopronbánfalván a Sarutlan Kármelita Nővérek zárdájának lelkiig-ja. - M: Von Oedenburg nach Rom und Neapel. Eine volksthümliche Beschreibung meiner Reise nach Italien. Raab, 1899. 88

Szinnyei VIII:919. - Schem. Jaur. 1913:259; 1928: 131; 1936:136; 1943:146; 1947:176. - MKA 1928:83; 1930/31:100.

Mayer Ferenc (Hőgyész, Tolna vm., 1899. dec. 25.-Pécs, 1973. okt. 6.): kanonok. - 1923: pappá szent., Püspöknádasdon, 1924: Pakson kp., 1926: Zombán h. adm., 1927: Bakócán kp., 1928: Pécsett hitokt., 1931: a szegyh. énekisk. elöljárója. 1932-34: a regensburgi egyházzenei főisk-n karvezetést és orgonálni tanult. 1934: a szegyh. énekisk. elöljárója, 1935: a hittud. főisk. gregorián ének tanára, 1937: az énekisk. ig-ja. 1953: az int. bezárása után a szegyh. karnagya, civilekből szervezett kórust. 88-A.Gy.

Molnár 1936:442. - Pilinyi 1943:68. - Schem. Qu. 1943:191. - Tóth 1948:61. - Diós 1999:138. (914.)

Mayer Fidél (Németújvár, Vas vm., 1793 k.-Bécs, 1863. nov. 2.): plébános. - A teol-t Szombathelyen végezte, 1815. IX. 10: pappá szent., rohonci kp., 1816: a bibliai tud-ok prof-a a modenai egy-en. 1827-36: Esterházy Pál londoni követnél családi nevelő. 1848: Bécsben az Esterházy család szolgálatában állt. A pesti és bécsi egy. bekebelezett dr-a és Sopron vm. táblabírája. - M: Ghymesi Forgách Ferenc nagyváradi pp. históriája, 1540-1572. Pest, 1866. S.F.

Szinnyei VIII:349. (s.v. Majer, †1862 k.) - Géfin II:404; III:262.

Mayer János (*Stájerlak, Krassó-Szörény vm., 1872. jún. 6.): plébános. - 1895. VII. 7: pappá szent. Gyertyámoson, Lippán, Nagykikindán kp., 1900: Temesvár-Gyárvárosban hitokt. 1902: gimn. hittanár. 1904: a papnev. tanulm. felügy-je, 1908: Zádorlakon, 1911. XI: Újaradon plnos. - M: Katolische Volksschriften, Antoni-Brod für kath. Christen, Medizin gegen den Socialismus. 1-3. füz. Temesvár, 1898. - Vissza Jézus Krisztushoz. Írta Godehard Geiger. Ford. Uo., 1908. T.E.

Schem. Csan. 1916:177. - Gulyás XVIII:716.

Mayer, Julius Robert (Heilbronn, Württemberg, 1814. nov. 25.-Heilbronn, 1878. márc. 20.): orvos, az energiamegmaradás törvényének egyik fölfedezője. - Gyógyszerész fiaként 1832-től a tübingeni egy. orvostanhallg-ja, 1838: drált. Hajóorvosként 1841: Jáván megfigyelte, hogy a trópusokon élénkebb színű az emberek vénás vére, mint a hűvösebb éghajlaton, amiből arra gondolt, hogy magasabb környezeti hőmérsékleteken kevesebb oxigént használ szervezetünk a testhőmérséklet fenntartásához és a munkavégzéshez. Ez adta számára az ötletet, hogy a mechanikai munka és a hő kapcsolatban állhat egymással. Megfigyelését ismertető közleményét csak egy év késéssel, nehezen tudta megjelentetni (Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur, 1842). A gázok kétféle - állandó nyomás ill. állandó térfogat melletti - fajhőjének eltéréséből számította ki 1842: a mechanikai munka hőegyenértékét, majd mondta ki 1845: az energia-megmaradás törvényének egy megfogalmazását. Ugyanebben az időben (1843-45) →Joule az elektromos áram hőhatását tanulmányozva ill. mechanikai kísérlet útján jutott hasonló eredményekre, majd mindkettőjük eredményéből kiindulva →Helmholtz 1847: ált. értelemben fogalmazta meg az energiamegmaradás tételét. ~nek sokáig kellett küzdenie, amíg elsőségét elismerte a tud-os közvélemény. N.D.

Budó I:384. - Simonyi 1978:312.

Mayer Károly (Székesfehérvár, Fejér vm., 1837. szept. 14.-Székesfehérvár, 1925.): választott püspök. - 1860. IX. 19: pappá szent. 1868: Szigetcsépen adm., 1876: Vértesbogláron plnos, 1880-95: Csákváron esp-plnos, 1890: sztszéki ülnök, 1891: székesfehérvári knk., 1895: a szem. rektora, 1896: egyhm. isk. felügy., nagyprép. - 1916. VIII. 11: drivasztói vál. pp., helynök. 88

LBE:181. - Emlékkv. 1877:361. - Egyh. Közl. 1916. VIII. 25. - Schem. AR 1910:112; 1925:55.

Mayer Keresztély (18. sz.): építőmester Esztergomban. - 1756-58: Oracsek Ignác tervei alapján az esztergomi belvárosi plébtp. (Pór Antal tér) építését vezette.

ML 1967. III:272.

Mayer Margit M. M. Edeltrúdisz, FMMN: missziós nővér. - 1933-tól Kína északkeleti részén, a Santung tartománybeli Tsingtauban volt a steyli atyák segítségére.  r.k.

Miklósi 1936:159.

Mayer Mihály (Kisdorog, Tolna vm., 1941. jan. 31.-): megyéspüspök. - A gimn-ot Bonyhádon, a teol-t pécsi egyhm-sként 1959-64: Győrött végezte. 1964. VI. 21: Pécsett sztelték pappá. Simontornyán, 1966: Pincehelyen, 1967: Tamásiban, 1972: Dunaföldvár-Belvárosban kp., 1975: plnos-h., 1980: plnos, 1985: Szekszárd-Belváros plnosa. 1988: esp. - XII. 23: pécsi spp-ké nevezték ki, 1989. II. 11: pp-ké sztelték. XI. 3: pécsi mpp. - A MKPK Iustitia et Pax és „III. Világ” biz-ainak eln. - A Pécsi Dóm Múz. és a Pécsi Sírkamra kuratóriumainak eln.; a Baranya Baráti Kör tb. eln-e; a Szt Sír Lovagrend Főtisztje, a Páneurópai Unió mo-i és a Gerhards Werk fővédnöke; a Bezerédj-díj tulajdonosa, Dunaföldvár díszpolgára. s.k.

Mayer Miklós (Bp., 1848.-Szeged, 1903. márc. 1.): kertész. - A kertész szakmát itthon és külf-ön tanulta, hazatérve önálló kertész Debrecenben. A Bp. Szfőv. Kertészet alkalmazottja a Margitszigeten. 1882: Szegeden telepedett le, ahol 1884-1903: városi főkertész; parkokat létesített, platánokat ültetett, Újszegeden megteremtette a rózsakertészetet s az Erzsébet-ligetet. 1897-1902: a szegedi kir. kath. tanítóképző int. óraadó kertészet tanítója. A M. Műkertészek és Kertgazdák Orsz. Egyes. eln. - M: A rózsatenyésztés. Mo. égtáji viszonyaihoz alkalmazva. Szeged, 1884. - Védekezés a phyloxera és a többi ált. növénypusztító rovarok ellen. Uo., 1888. - Észrevételek az eddigi szőlőkezelés nemesítéséről. Uo., 1890. - Városok és községek utcái és terei. Uo., 1890. - Kertészeti teendők az év minden havára. Uo., 1901. - 1889-1902?: a Fatenyésztési Lapok munk., a Magyar Műkertészek Szakközlönye alapítója és szerk-je. 88

Szinnyei VIII:927. - Habermann 1992:187. - Csillik-Gácser 1994:66.

Mayer Móric Ádám, OCist (Gádor, Bács-Bodrog vm., 1894. szept. 2.-Mátraszentimre, 1957. márc. 10.): gimnáziumi tanár. - 1915. VIII. 14: lépett a r-be, 1920. VII. 10: fog-at tett, VII. 25: pappá szent. és lat-ném. szakos tanári okl-et szerzett. 1920-48(?): Pécsett gimn. tanár, 1945: ig-h., lat. és ném. szakfelügy., az Erzsébet Tudegy-en a ném. nyelv lektora. - M: Ném. nyelvkv. A gimn. és leánygimn. 6. o. sz. Szerk. Puhr Ferenccel. Bp., 1940. (SZIT gimn. tankv-ei) - Ném. irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Szerk. Puhr Ferenccel. Uo., 1941. (uaz) 88

Barthos-Csetri 1923:165. - Schem. Cist. 1942:252. - Pilinyi 1943:247. - Ciszt. névtár 1947/48:18. - Gulyás XVIII:720. - Diós 1999:139. (928.)

Mayer, Rupert, B., SJ (Stuttgart, No., 1876. jan. 23.-München, 1945. nov. 1.): lelkipásztor. - 1899: pappá szent. 1900: lépett a JT-ba. 1912-től ffiak lelkipásztora Münchenben. Az I. vh-ban tábori lelkész. 1921: a ffi Mária Kongr. prézese. A nemzetiszocializmust élesen bírálta, ezért a müncheni rendkívüli bíróság 1937. VII. 23: 6 havi börtönre ítélte. 1939. XI: újra letartóztatták. A sachsenhauseni, 1940-45: az ettali koncentrációs tábor foglya. A háború befejezése után ismét lpászt. Münchenben. - II. János Pál p. 1987. V. 3: Münchenben b-gá avatta. Ü: nov. 3. **

BS IX:244. - Béky Gellért: Az Ige szolgálatában. B. Janssen Arnold, B. Freinademetz József, Isten szolgája M. R. Parma (Ohio, USA), 1979. (Példaképek századunknak) - LThK 1993. VII:15.


Mayer Mária M. Sira SZINT (Bp., 1890. szept. 20.–Nógrádverőce, 1962. márc. 3.): szerzetesnő. – 1920. X. 28: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1922. IX. 26: uitt tette. Az anyaház háztartásában dolg. –1950 u. a verőcei szoc. otthonban élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.