🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Maurinum
következő 🡲

Maurinum, Pécsi Egyetemi Szent Mór Kollégium, Pécs, 1929. szept. 1.-1948. jún.?: alapítványi intézmény a pécsi Erzsébet Tudományegyetem katolikus bölcsész-, jogász- és orvostanhallgatói számára. - Alapkövét 1928. IV. 22: rakták le. A román stílusú épület házikpnáját egész nap nyitva tartották, a hétköznapi miselátogatogatás önkéntes, a vasárnapi kötelező volt, tagjai évenként 4x járultak a szentségekhez. Az épület tágas kertjében teniszpálya is volt. A fölvétel egész évre szólt, díjat vissza nem térítettek. 1929/30: 57 kollégista és 60 szobabérlő taggal nyitották meg, 67 egyágyas (ellátással havi 125 P, anélkül 45 P), 18 kétágyas (105 ill. 35 P), 4 négyágyas (88 ill. 25 P) szobával. 1934. XII: 158, 1935/36: 158 tagja volt. 1940/41: 125 (65 jogász, 48 orvos, 7 bölcsész, 5 egyéb), 1942/43: 172 (94 jogász, 78 orvostanhallg.) hallg. lakta (a teljes ellátás mosással, ágyneműhasználat nélkül, külön szobában havi 85 P, 2 ágyas szobában 80 P, 3-4-5-8 ágyas szobában 75-70-65-60 P). A fölvétel díja 1940: bútorhasználat, orvosi gyógykezelés, kisebb ruhajavítások stb. címén félévenként 10-10 P. Az átutazóknak a lakás a szobák szerint napi 1,50-2 P, teljes ellátással, külön szobában 3,90 P, 2 ágyas szobában 3 P. - 1929/30: a Maurinum Menzán ker. ifjak étkezhettek, a reggeli-ebéd-vacsora 44 P, ebéd-vacsora 36 P. 1940: diákétkezőjében a künnlakó, szegény diákok reggeliért 30, 3 fogásos ebédért 60, 2 fogásos vacsoráért 50 fillért fizettek, a jegyet 1 héttel korábban kellett megvenni. - 1929: 6 ezer, 1942: 16 ezer köt-es kvtár (évi forgalma ekkor 1215 köt.), olvasó- és tanulószobák folyóiratokkal és újságokkal, klubhelyiség rádióval, harmónium- és zongoraterem állt rendelkezésre. Külön tornaterme, tus- és szobafürdője volt. Lakói tudományágak szerint hetente fölolvasó és vitaüléseket, kezdő és haladó ingyenes ném. és fr. nyelvtanf-ot rendeztek. Az I. és II. é. diákokat a kitűnően vizsgázottak heti 1-2 órában repetitoriumon segítették a tanulásban. Rendszeres ünnepségeik: Maurus irod. ünnep, aradi vértanúk napja, Szt Imre házi ünnep, Móricka avatás, Mikulás-est, karácsony-est. Fénykép-, torna- és sportérem-kiállításokat rendeztek. A ~ban működött a 700. sz. Maurus püspök öregcserkész csapat, a Mária Kongregáció és a Szt Vince Konferencia. - Alapítója és első ig-ja →Vargha Damján, alig-ja Hajós György, intézője Barth Rezső. - Lapjai: Mór-Hu-Mor (1929-32), Maurinum (1934-39), Móric (1934-36), Móricka (1936-39). 88

A pécsi m. kir. Erzsébet Tudegy. almanachja az 1929/30. tanévre. Pécs, 1930:151; 1936:80; 1943:88. - Maurinum 1934. XII, 1936. VI. - M. diákkalauz 1940:97.

Maurinum, Pécs, 1934. dec.-1939. jún.: a pécsi egyetemi Szt Mór Kollégium ifjúsági lapja. - Megj. évente 5x, 1936. II: kéthavonta, 16 old. Főszerk., fel. szerk. és kiadó 1937. X-XII: Kecskés Tibor. Fel. szerk. 1935. V-VI: Lovassy Andor, 1935. XI-1936. VI: Józsa Dezső, 1936. X-1937. VI: Gárdos Béla. Szerk. 1936. X-1938. II: Kecskés Tibor, 1938. V-X: Brezina József, Miklós Zoltán, 1938. X-1939. VI: Miklós Zoltán. Fel. kiadó: 1934. XII: Kincses Ferenc, 1936. I-VI: Lovassy Andor, 1935. XI-1936. VI: Józsa Dezső, 1936. X-1937. XI: Gárdos Béla, 1938. II-VI: Brezina József, 1938. X-1939. VI: Parragh László. Ny: 1934. XII-1939. VI: Kultúra. - Melléklapja: Móric (1934-36), Móricka (1936-39). - A Koll. életével foglalkoztak a Kollégiumi hírek, a Hivatalos rész (lakók névsora, ig. közlések), a Sport, a Mór-tükör rovatai. Megemlékezett az Egyh. sztjeiről, kiemelve Szt Mór pp-öt. 1937-től figyelt a szoc. kérdésekre, elemezte 1937: a pécsi bányász-sztrájkot, 1938: az euch. kongressz. eseményeit. Bemutatta a hallg-k tanulm. eredményeit, nekrológot közölt. Rovatai: Tud. rész (zenetört. stb.), Szépirod. (regényrészlet), Szerk. üzenetek, Családvédelem, Sport és az orvos, Tövisek a világból, Rövid hírek, Szellemi élet (a koll-ban elhangzott előadások ismertetése). K.I.

Viczián 1978:68. (185.) - Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:197. (388.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.