🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Margit-officium
következő 🡲

Margit-officium, 1300 k.: Szt Domonkos officiumának mintájára készült verses zsolozsma Árpádházi Szt Margitról. - A →Gömöry-kódexben (1516) és S. Ferrariusnak, a m. domonkos rtart. újjászervezőjének a tartomány tört-ét feldolgozó művében maradt fenn. A matutinum 9 olvasmánya a →Margit-legenda átdolg-a. Az énektételek (antifónák és responzóriumok) a kor szokásának megfelelően versben készültek, a legenda konkrét anyagából és a kk. lit. költészet gazdag tárházából merítve. A rövid rímes versek ritmusképletei rendkívül változatosak. - Szövege: Gömöry-kódex. OSZK, MNy 5:135. - Gömöry-kódex 1516, hasonmás és betűhív átirat. Kiad. Haader Lea és Papp Zsuzsanna. Bp., 2001. (Régi m. kódexek 26.) - Ferrarius, Sigismundus: De rebus Ungaricae Provinciae sacri Ordinis Praedicatorum. Bécs, 1637:342. - Blume, Cl.-Dreves, G. M.: Historiae rhythmicae. Liturgische Reimofficien des Mittelalters. Leipzig, 1898:25. (Analecta hymnica 28.) - Dankó József: Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae. Bp., 1893:159. - Vigília 1971:297. (Árpádházi Szt M. ünnepi zsolozsmája. Ford. Csanád Béla.) - Madas 1992:286. (lat-ul és m-ul) Cs.G.K.-M.E.

Mezey László: Deákság és Eu. Irod. műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp., 1979:212. - MTK I:187. - Tarnai-Madas 1991:590.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.