🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Margalits
következő 🡲

Margalits Ede (Zágráb, Zágráb vm., 1849. márc. 17.-Zombor, 1940. jún. 23.): egyetemi tanár. - Az egy-et Bécsben és Párizsban végezte. 1870: a bajai áll. tanítóképzőben a szláv nyelvek, 1871: a bajai kir. főgimn. tanára. 1875: a bpi egy. bölcs. dr-rá avatta. 1885: a zombori gimn. ig-ja. 1891: a bpi horvát internátus ig-ja. 1895. VI. 15: a bpi egy-en a horvát nyelv és irod. ny. rk., 1899. IX. 20: ny. r. tanára, 1915. VIII. 15: nyugdíjazták. - A m-délszláv irod. és tört. kapcsolatok kutatója. A bpi Pázmány Egyes. elnöke, a SZIT Tud. és Irod. o., 1915: a SZIA I. o. alapító tagja. - M: Egy lap Baja sz. kir. város tört-éből. Baja, 1875. - Párhuzam Vörösmarty és Arany mint epikai költők között. Uo., 1875. - Lucanus Pharsaliája. Uo., 1876. - Emlékbeszéd Deák Ferenc felett. Uo., 1876. (2. kiad. Zombor, 1876) - Bácskai közmondások és szólásmódok. Gyűjt. Uo., 1877. - Középtanodai segédkv. Hősi eposzok meséi. Bp., 1881. - 3 é. után. Beszédek, hírlapi cikkek. Zombor, 1884. - Zrínyi Miklós a költő. Tanulm. Bp., 1893. (Klny. Kat. Szle) - Pater Lukács a sólyom Szlavónia felszabadítója. Uo., 1894. (Klny. uo.) - Florilegium proverbiorum universae latinitatis. Uo., 1895. - Csengics Szmail aga halála. Költői elb. Ford. Uo., 1896. (Olcsó kvt. 362.) - Márk királyfi. Uo., 1896. - Emlékbeszéd Szabó István m. hellenista fölött. Uo., 1897. (SZIT Tud. és Irod. O. felolv. ülései 26.) - M. közmondások és közmondásszerű szólások. Gyűjt. és rendezte. Uo., 1897. - Zrínyi Péter és Frangepán Katalin. Uo., 1897. (Klny. Kat. Szle) - Horvát-m. és m-horvát zsebszótár. Uo., 1898. (Athenaeum zsebszótárai) - A rigómezei ütközet. Szerb népdal a XIV. sz-ból. Ford. Uo., 1898. (SZIT Tud. és Irod. O. felolv. ülései 33.) - Kraljevics Markó. Délszláv népballadák a XIV. és XV. sz-ból. Ford. 2. kiad. Uo., 1899. (uaz 17.) - Horvát tört. repertórium. 1-2. köt. Uo., 1900-02. - Roskadozó kastélyok. Beszély Laskovár Janko után. Ford. Uo., 1900. (Olcsó kvt. Új Folyam 1153/56.) - M. tudományosság. 3. kiad. Uo., 1902. - Kapisztráni Szt János iloki (újlaki) tp-ának restaurálása. Palánka, 1905. - Isten a világ közmondásaiban. Gyűjt. és rendezte. 1. köt. Lat., m., ném., horvát, szerb és szlovén közmondások. 2. köt. Tót, román, lengy., cseh, rutén, ol. közmondások. Bp., 1910. - Supplementum ad opus Florilegium proverbiorum universae latinitatis. Uo., 1910. - Sententiae in classicis latinis. 1. Poetae. 2. Historici. 3. Oratores philosophi. Uo., 1911-13. - Deus in universa Latinitatae. Uo., 1914. - Szerb tört. repertórium. 1. köt. Uo., 1918. - Zomborban szerk. 1885-86: a Bács-Bodrogmegyei Tört. Társ. évkv-ét (1886: Iványi Istvánnal). - Főmunk. volt 1878(?)-tól a Bajai Közl. és 1907(?)-től a szabadkai Bácskai Naplónak. T.E.

Pallas XII:314; XVIII:221. - Szinnyei VIII:553. - Irodt. 1940:142. - SZIA Értes. 1940:167. - Nemz. Újs. 1941. II. 14. (Ijjas Antal) - Enciklop. Jug. 1965. VI. 13. (*jún. 25.) - MÉL II:141. (†Bp.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.