🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mandola
következő 🡲

Mandola Aladár (Ungvár, Ung vm., 1875. jan. 15.-Bp., 1945. jan.): tanítóképzői tanár. - Iskoláit Bpen végezte. 1895: tanítói, 1898: m-tört-testnevelés polg. isk. tanári, 1900: tanítóképzőint. tanári okl-et szerzett, 1920: drált. - 1901: a modori, 1908: a máramarosszigeti, 1911: a temesvári, 1919-1936. VII. 1: nyugdíjazásáig a Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Int. m., ném., tört., alkotmánytan, testnevelés és lélektan tanára. A tört. okt-át, egy-egy kor bemutatását a nagy festőművészek műveire alapozta, mert az volt a véleménye, hogy egy tört. kép sűrített történelem. Bp. ostromakor a háztömb körüli harcot ablakából nézte végig, a házba behatoló oroszok ott találták szobájában kilőtt töltényhüvelyek között. Azt hitték, ő tüzelt rájuk, agyonlőtték. - A Csanádegyhm. Egyházműv. Biz. tagja, éveken át a Szegedi Kat. Kör titkára, a DMKE igazg-ának tagja, az Emericana dominusa. Szeged város idegenvez. tanf. előadója, maga is idegenvez. - Cikkei: Szegedi Új Nemzedék (1921-), Szegedi Katolikus Tudósító (1927-), Szegedi Hírlap (1928-). - M: Pázmány Péter stílusa. H.é.n. - A szegedi Fogadalmi tp. Szeged, 1936. - A polg. jogok és kötelességek tanításának vezérkv-e kat. tanítók, tanítónők, valamint tanítónőképzőint. növendékek haszn. Vadász Zoltánnal. Bp., 1936. - Összegyűjtött cikkek a Fogadalmi tp-ról. Szeged, é.n. -- 1921-1927. XII: a Kath. Ébredés társszerk-je, a Szegedi Új Nemzedék, a Szegedi Hírlap, a Kat. Tudósító b.munk. 88

Gulyás XVIII:421. - Csillik-Gácser 1994:101.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.