🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Malompatak
következő 🡲

Malompatak, Milbach, Müllenbach, v. Szepes vm. (Mlynica, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd szepesi egyhm. felkai esp. ker-ében. - 1246 k. alapították. Tp-át 1246 k. Antiochiai Szt Margit tit-ra sztelték, a mait 1425: építették. Falkerítéses, kéthajós, gótikus épület, Ny-i tornyán kk. kettős ablakok és falazott, piramis alakú toronytető. Szentélye (10 x 6,8 m) háromoldalú apszissal záródik s két keresztboltos szakasszal bír. É-i falán szentségtartó fülke, háromszögletes orommal, kovácsoltvas ráccsal, alsó párkányán gót évszám: 1491(?). A hajó (9,5 x 7,3 m) kétszakaszos, 4 keresztboltja belső sarkával egy nyolcszögletes oszlopon nyugszik. - Főoltárát Antiochiai Szt Margit tiszt-ére 1515-20: Thurzó János leánya, Margit építtette. Az oltárszekrény körüli szárnyakon Margit élete; 231x 87 cm-es képeken Szt Borbála, Krisztina, Lucia, Orsolya, Mária Magdolna, Márta, Apollónia, Genovéva. A predellán Krisztus 5 okos és 5 balga szűzzel. Koronázatában Remete Szt Antal, Szt Kozma és Damján szobrocskái. - A hajó É-i mellékoltára 1480: készült szárnyasoltár, szekrényében a Madonna faszobra, körülötte a 4 vértanú szűz képe. Szárnyképein belül 4 jelenet Mária életéből, kívül 4 passiókép. Predelláját bemázolták. Oromdíszében egy 15. sz. szobrocska. - A hajó D-i mellékoltára 1500-10: készült szárnyasoltár, szekrényében Szt Miklós szobra; szárnyképein: Szt Lénárd, Flórián, Erazmus és Szt György; a külső szárnyképeken 4 jelenet Szt Miklós életéből. Predelláján a Fájdalmak férfia Mária és Szt János között. - Anyakönyvei 1687-től. Kegyura 1880: Csáky Károly gr. Anyanyelve 1880: ném., szl. - Filiája 1910: Felsőerdőfalva. **

Némethy 1894:379. - Gerecze II:820. - Schem. Scep. 1911:42. - Radocsay 1955:174, 355. - Divald 1999:358. (téves adatokkal)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.