🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Makay
következő 🡲

Makay Antal, makói és geleji (Rozsnyó, Gömör vm., 1756. febr. 24.-Sümeg, 1825. jan. 8.): megyéspüspök. - Apja M. Ferenc bíró. ~ a gimn-ot Rozsnyón, Gyöngyösön, a teol-t Egerben végezte. Fölszentelés után a Foglár-int. h. felügy-je és lat. nyelvtanár, a ppi irodában dolgozott, később irodaig. 1792-1818: knk., 1805: szegyh. főesp. 1808: a kir. tábla főpapja, 1809: egervári prép., 1816: a →hétszemélyes tábla tagja és makáriai vál. pp. 1818. VIII. 7: besztercebányai mpp. Fischer István a pesti Egyetemi tp-ban 1819. III. 25: pp-ké szent., székét IV. 17: foglalta el. Az egyhm-ben 3 esp. ker. kivételével canonica visitatiót tartott. 1820: 4 főespséget szervezett, 1821. XI. 27: egyhm. zsin-ot rendezett; kiadatta az egyhm. szabályzatait. 1823. III. 4: áthelyezték a veszprémi ppségre, kirnéi kancellár. Az egyhm. kánoni látogatása előkészítésére kérdőíveket küldött a pléb-knak, szabályozta a bérmálás kiszolgáltatási r-jét. - Fm: Paraenesis ad sacram dioecesenam Neosoliensem primam sinodum. Besztercebánya, 1821. - Constructiones diocoesanae. Uo., 1821. - Utóda a makáriai c-en, mely 1818-46: v. betöltetlen v. nem m-ok kapták, 1846. VII. 2: Bezerédj Miklós, Besztercebányán 1823. III. 4: Belánszky József, Veszprémben 1825. II. 26: Kopácsy József. T.E.

LBE:363. - Mendlik 1864:53. (3.) (1819-23: besztercebányai pp.), 50. (81.) (1824-25: veszprémi pp.) - Schem. Agr. 1868:47. - Gams 1873:375. (3.) (1819. III. 25-1823. XI. 24: besztercebányai pp.), 387. (86.) (1823. XI. 24-: veszprémi pp.) - M. Sion 1888:538. (s.v. Maky!) - Koncz 1892:169. - Szinnyei VIII:411. - Schem. Vesp. 1916:XXIII. (82.) (1823. III. 7: veszprémi pp.) - Pfeiffer 1987:57.

Makay Gusztáv (Pécs, Baranya vm., 1910. márc. 12.-Bp., 1984. dec. 2.): tanár. - Eötvös-kollégistaként 1933: m-fr. szakos tanári okl-et szerzett. Egy évre az École Normale Supérieure ösztöndíjasa Párizsban. 1937: Bpen drált. 1935: Egerben, 1936: Pécsett, 1941-75: nyugdíjazásáig az ELTE Trefort u. gyakorló gimn-a vez. tanára. 1957-74: az ELTE Bölcs. Karon az irod. módszertanának előadója, 1973: c. egy. docens. A M. Ped. Társ. alapító tagja, az Irodtört. Társ. s a MTA Módszertani Biz. tagja. - M: A halál költ-e a m. lírában Vörösmartytól Adyig. Pécs, 1937. - A m. fiatalság a sorskérdések előtt. Uo., 1939. (Klny. Pannonia) - Babits Mihály, a Szellem költője. Uo., 1941. (Klny. Sorsunk) - Kor és irod. Uo., 1941. (A J. Pannonius Társ. kv-ei 15.) - Gyakorlati fr. nyelvkv. kül. tek. a M. Rádió hallgatóságára. Összeáll. Uo., 1943. - Fr. kv. a 8. o. sz. Bp., 1948. (Ált. isk. tankv-ek) - Fr. kv. a 7. o. sz. Bárczi Gézával. Bp., 1948. - Hogyan olvassunk? Dallos Györggyel. Bp., 1952. - Útmutató a M. irod. olvasókv. a középisk. 1. o-a számára c. tankv. használatához. Bp., 1954. - M. nyelv és irod. 2. évf. Bp., 1956. (8. kiad. 1964) - Uaz. 3. évf. Uo., 1957. (8. átd. kiad. 1964) - „Édes hazám, fogadj szívedbe”. Versértelmezések. Uo., 1959. - Irodalomtanítás. Bp., 1964. (2. kiad. 1967) - Tóth Árpád. Bp., 1967. (M. írók 4.) - Tanári kézikv. az irod. tanításához a gimn. és a szakközépisk. 2. o-ában. Uo., 1969. 88

Jámbor 1936:105. - Ped. lex. 1978. III:102. - M. Nemz. 1984. XII. 9. - Kvtáros 1984:228.

Makay György József (Szentlőrinc, Heves vm., 1657. szept. 7.-Pest, 1688.): plébános. - Gyöngyösön és Bécsben tanult. 1681. XII. 18: a CGH növ-e lett. 1684. IX. 4: papként tért haza. 1685. I. 18: Cseklész, 1686. X. 13: a törököktől visszafoglalt Pest első plnosa. **

Némethy 1894:761. - Veress II:79.

Makay Lajos (Bp., 1883. ápr. 30.-Bp., 1951. ápr. 22.): hittanár. - 1906. VII. 14: pappá szent., Zichy Ernő gr. családjánál nev., 1907: Bpen hitokt., 1911: Esztergomban érs. levéltárnok, 1912: a bpi IX. ker. áll. gimn. hittanára. 1914: a Kir. Várpléb. kp-ja, 1925-35: nyugdíjazásáig bpi hittanár. - 1910-16: az Örökimádás társszerk-je, 1915-18: a Katholikus Nevelés szerk-je. 88

Schem. Strig. 1940:311. - Diós 1995:132. - Viczián 1995:66. (805.), 111. (1385.) - Gulyás XVIII:368.