🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Majzon
következő 🡲

Majzon László (Érsekújvár, Nyitra vm., 1904. jan. 12.-Bp., 1973. júl. 19.): geológus. - Érsekújvárt éretts., az egy-et Bpen végezte, 1933. V. 24: őslénytanból drált. 1932-től a Földtani Int. munk. Térképező geológusként Tiszafüred környékének agrogeológiai fölvétele után a mélyfúrások anyagának meghatározásával foglalkozott, a Foraminiferák földolgozásával szakmai tekintélyt szerzett. 1948: a bpi egy. mtanárrá képesítette. 1963: c. egy. tanár. 1950-52: a Földtani Int. ig-ja, majd az általa szervezett olajkutatási laboratórium vez-je. 1965: nyugdíjazták. - A debreceni I. sz. mélyfúrás talpkőzete meghatározása után a csomádi fúrás 1000 m-es mélységében a gázos szintet előre kiszámította; 6 szintet állapított meg az oligocén agyagban. Egyik legismertebb a bp-városligeti II. sz. mélyfúrás anyagának meghatározása. 1941-43: Désaknán, Hidalmáson és Nagyilondán kutatott. - 1947: a SZIA IV. o. tagja, 1958: a föld- és ásványtani tud. dr-a. - M: Leányfalu és környéke harmadkori üledékeinek geológiai és paleontológiai leírása. Bp., 1933. - A bükkszéki mélyfúrások. Uo., 1940. - A városligeti mélyfúrás. Szt István forrás. Teleki Gézával. Uo., 1941. - A foraminiferák és szerepük a rétegtanban. Uo., 1944. - Adatok egyes kárpátaljai fils-rétegekben, tek. a Globotruncanákra. Uo., 1943. (Klny. Földtani Int. évkv-e) - A Clavulina szabói Hank. előfordulásai É-Erdélyben. Uo., 1944. - A foraminifera vizsgálatok a mélyfúrási laboratóriumban. Uo., 1948. - Az újabb bükkszéki mélyfúrások. Uo., 1948. - Hankten Miksa emlékezete. Uo., 1962. (Klny. Földtani Közl.) - Foraminifera vizsgálatok. Uo., 1966. - Csiky Gáborral Bpen 1972-től szerk. a Földtani tudománytört. évkv-et. T.E.

SZIA tagajánl. 1947:16. - Földtud. Közl. 1974:381. (Bogsch László: Dr. ~ emlékezete) - MÉL III:495.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.