🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Major
következő 🡲

Major (?-ig Mittermayer) Anna M. Franciska, CSA (Tevel, Tolna vm., 1900. szept. 20.-Piliscsaba, 1975. aug. 30.): apáca. - M. Emma húga. 1920: tanítónőképzőt végzett. 1921. X. 22: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1923. XII. 26: első, 1927. I. 1: örök fog-át uo. tette. 1935: kézimunka tanári okl-et szerzett. r.k.

Major Dezső (Bp., 1897. jan. 5.-Bp., 1972. ápr. 11.): orvos, országos cserkészvezető. - A bpi Piar. Gimn-ban 1915: éretts., az I. vh-ban 3 é. katona, 1923. V. 19. a Pázmány Péter Tudegy-en orvosdr-rá avatták. A Szt István és a Szt Rókus Kórházban gyakornok, majd évtizedekig cserkészvez. A cserkészet megszüntetése után 1948-53: statisztikus és könyvelő, 1954-72: haláláig a Bp. XX. ker. Rendelőint. orvosa. - 1912: a piar. gimn-ban lett cserkész, kiképző, s-tiszt, rajparancsnok. 1913: részt vett a vági tutajúton, a Magas-Tátrában és Breznóbányán rendezett táborozásokon. 1921: megszervezte a M. Cserkészszöv. Kiadó Váll-át. 1922: az I. Bpi Cserkészker. üv. eln., 1924: orsz. gazd. és pénzügyi főtitkár. 1926: a Megyeri Nagytábor gazd. csoportvez-je. Közrem. 1927: a Cserkészház, a hárshegyi Cserkészpark, a népszigeti Vízitelep és a Cserkészbolt Szövetk. létrehozásában. 1928-34: a M. Cserkészszöv. orsz. üv. főtitkára, 1934-36: üv. eln. 1929: részt vett az angliai Jamboree-n. 1936: a közgyűlés leváltotta, ezután megkezdődött a M. Cserkészszöv. mozgalommá szervezése. Tisztképző táborokat vez., a tanonc cserkészek táborozásához megszervezte az Orsz. Társadalombizt. Int. (OTI) és a Magánalkalmazottak Biztosító Int-e (MABI) támogatását. 1938. I. 1-1941: lemondásáig a Közp. Hivatal ig-ja, 1939-41: a Cserkészbolt vez-je, a cserkészkv-ek kiadója. Az 1948. XII-i államosításig a Szövetkezet ig-ja. Szívrohamban halt meg. - M: Piar. cserkész kiskátéja. Sík Sándorral és Mócsy Jánossal. Bp., 1915. - Utasítások cserkészvez-k számára. Uo., 1915. - A cserkészörsvezetők kv-e. Uo., 1921. (4. kiad. Uo., 1931.) - Üdülésvezetők sz. rendezett tanf. jegyzete. Szerk. H.n., [1938] - Velemjáró. 1940/41. Szerk. Uo., 1940. - A diadalmas cserkészliliom. 1912-1942. Szerk. Deméndy Miklóssal és Koszterszitz Józseffel. Uo., 1942. - Az örs megteremtése. Senye Istvánnal. Közrem. Kemenes Gáspár, Macskássy Hugó, Szemenyei László. 5. kiad. Uo., 1944. (Örsvez. kv-e 1.) (~: Cserkész örsvez-k kv-e 1. részének bőv. kiad. ) - Az örs élete. Uo., 1945. (1946) (Örsvez. kv-e 2.) - Bpen 1931: a Vezetők Lapja munk., 1931-32: az Örsvezetői kv-sorozat 1-4. füz. sorozatszerk-je. Bo.J.-Fe.Má.-88

Gulyás XVIII:343. - Viczián 1995:159. (1958.)

Major (?-ig Mittermayer) Emma M. Alexia, CSA (Tevel, Tolna vm., 1894. okt. 5.-Pécs, 1988. febr. 10.): apáca. - M. Anna nővére. 1918. IX. 9: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1920. XI. 7: első, 1923. XI. 26: örök fog-át uo. tette. 1923: tanítónőképzőt végzett. 1934: tanítónőképző intézeti tanári okl-et szerzett. r.k.

Major Ilona M. Stefánia, CSA (Tolna, Tolna vm., 1880. ápr. 14.-Pécs, 1950. júl. 1.): apáca. - 1901. II. 7: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1904. VIII. 15: első, 1907. VIII. 18: örök fog-át uo. tette. 1909: polg. isk. tanári okl-et szerzett. r.k.

Major Márk Imre, OCist (Csácsbozsok, Zala vm., 1923. márc. 26.-Bochum, No., 2000. nov. 3.): tanár, magyar lelkész. - A bpi ciszt. gimn-ban 1944: éretts., belépett a r-be. 1945. V. 6: tette első fog-át. A teol-t Bpen a →Bernardinum növ-eként végezte. 1949. VI. 29: szent. pappá. Pásztón kp., s a Zrínyi Miklós Gimn-ban hittanár. 1953: Törökszentmiklóson, majd Jászárokszálláson kp. 1967: az USA-ba emigrált. Fort Worth-ben (Texas) a St. Mary of Namur nővéreknél, 1972: Grand Prairie-ben a Názáreti Szt Család nővéreknél lelkész, drált. Közben 1972-76: a University of Plano-n, 1972: Irvingben (Texas) tört-et tanított. - 1981: visszatért Eu-ba, 1985-ig a Burg Kastl-i (Bajoro.) m. gimn. ig-ja. 1986: az egri főegyhm-be inkardinálták, haláláig az esseni egyhm. (NSZK) m. lelkésze. - Egyes-eket vez., m. óvodát alapított. A M. Egyhközs. Értes., a Füles (gyermekújság) szerk-je. - M: A Short Story of the Industrial Workers and Trade Unions in Post-war Hungary. Washington D.C., 1953. - The Churches and the Jews in Hungary. Chicago, 1966. - American Hungarian Relations 1918-1944. Dissz. Fort Worth, 1972. (új kiad. Ann Arbor, Mich., 1974; Astor, Fla., 1974; Hamilton, 1991) 88

Bölöny 1984:287. - Nagy II:234. - Gyula Rottar és Maria Schork közlése

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.