🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Kórus Lap- és Zeneműkiadó
következő 🡲

Magyar Kórus Lap- és Zeneműkiadó, 1930.-1950. júl. 1.: →Bárdos Lajos és →Kertész Gyula alapította kórusművek kiadására. 1931-: a →Magyar Kórus, 1933-: az Énekszó (szerk. →Kerényi György, Kertész Gyula), 1941-: az Éneklő Ifjúság (Kerényi György), 1947-: a Zenei Szemle (Bartha Dénes, Szabolcsi Bence) és a Zeneped. (Czövek Erna) folyóir-ok kiadója. Hanglemezeket is megjelentetett. Időszaki kiadványai: Alla breve híradó (farsangi melléklet), Naptár, Jeles napok műsorfüzetek, Régi zongoramuzsika kottasorozat (8 füz., szerk. Horusitzky Zoltán). Kórusgyűjteményei: M. Cantuale (1935), az „Éneklő Mo.” sorozatban: Tavaszi bokréta. Kétszólamú gyermekdalok (szerk. Kerényi György); Népdalkórusok. 44 népdal és kánon vegyeskarra (szerk. Bárdos Lajos); Társas énekek (1935). Régi mesterek 20 madrigálja 3 egynemű hangra (szerk. Nádasdy Kálmán); Kodály- és Bartók-kötetek;  Erdélytől a Felvidékig. Népdalletétek vegyeskarra; Adventtől adventig. Prot. nagymesterek művei; Nyugati kórusok (1939). 21 vegyeskar Palestrinától Haydnig (szerk. Kerényi György); Fallalla (1939). 30 reneszánszkori madrigál vegyeskarra (szerk. →Forrai Miklós); 1000 év kórusa (1943). Vegyeskari gyűjt. (szerk. uő); Madrigálok kv-e (szerk. Raics István); Hajnalcsillag. Ffikaroknak (szerk. uő). - 1950. VII. 1: államosították: a Zeneműkiadó Váll. minden egyéb zeneműkiadással foglalkozó céggel együtt magába olvasztotta és jogutódjuk lett. K.M.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.