🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Férfiak Szentkorona Szövetsége
következő 🡲

Magyar Férfiak Szentkorona Szövetsége, Bp., 1926. jún. 22.-1944. ápr. 15.: a Habsburg uralkodók jogfolytonosságát hirdető politikai csoportosulás. - Megalakulását Székesfehérvárt 1926. VI. 6: képviselői beszámolójában alapítója, Károlyi József gr. (1884-1934) hirdette meg, aki 1924. II-1926. VII: a száműzött kir. családjánál Madeirán tartózkodott. - Célja: a nemz. erőinek pol. és társad. egyesítése, a kialakult rendet elismerve a királykérdésben a jogfolytonosság (a ~ szerint a 'törvényes király' jogainak) helyreállítása, a „törvényes örökösödés” elismertetése. Eln. Csekonics István gr. Csatlakozott a ~hez →Apponyi Albert gr., aki szerint a legitimizmusban egyesült a konzervatív és liberális fölfogás. A ~ Szombathelyt 1926. IX. 12: megalakított Vas vm. csoportjának eln. Cziráky György gr. A pol. pártok közül kezdetben a Keresztény Gazdasági és Szociális Pártot támogatták. 1933. VI. 27: részt vettek a legitimista Nemzeti Néppárt, majd 1937. I. 26: a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt, a Keresztény Ellenzék és a Nemzeti Néppárt egyesítésével alakított Egyesült Keresztény Párt létrehozásában. A ~ az Anschluss (1938) után a náci-ellenes hazai pol. résztvevője, a Sztójay-kormány betiltotta. - Taglétszáma 1931: 2932, 1937: 5324 fő. Székhelye: IV. Irányi u. 21-23. 1937: Bpen kb. 5324, vidéken 352 tagjuk volt. Fiókjai: 1937: IX. Soroksári út 38., 100 tag; X. Pongrácz u. 17., 90 tag. - Lapja: Legitim Királyság (1935-37). - Társszervezete: a →Magyar Nők Szentkorona Szövetsége, melynek tagjai többségükben a ~ tagjainak nőrokonai voltak. - Diákszervezete a →Foederatio Stephanea. 88

Molnár Kálmán: A szentkorona-tan kifejlődése és mai jelentősége. Pécs, 1927. - Polonyi Dezső: Legitimizmus. Bp., 1932. - Illyefalvi 1935:581. - Dobrovits 1937:119. - Jövőnk 1944. VII. 22. - Kardos 1987:120. - Gergely 1993:166.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.