🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Machiavelli
következő 🡲

Machiavelli, Niccolò di Bernardo dei (Firenze, Itália, 1469. máj. 3.-Firenze, 1527. jún. 22.): politikus, a reneszánsz államtudomány és történetírás atyja. - Elszegényedett patricius családban született. 1498: a firenzei közt. hivatalnoka, majd külpol-val és honvédelemmel megbízott államtitkára. Katonai reformokat hajtott végre. Ismételten járt követségben a pápánál, a fr. kir-nál és No-ban. - A városból 1494: elűzött Mediciek 1512: sp. segítséggel visszatértek, fölszámolták a közt-ot, s ~t fölfüggesztették hivatalából. Egy összeesküvésben való részvétel gyanúja miatt egy időre száműzték San Cascianóba. Száműzetésében ledér komédiák és goromba szatírák mellett pol. és tört. műveket írt. - A pol. siker föltételeit vizsgálta mind közt., mind egyeduralkodói államformában. Alapelve szerint a pol-ban a hatékonyság megelőzi az etikai szempontokat. Ezért a hatalmat megszerezni és megtartani csak a ker. erkölcs mellőzésével és az államérdek szolg-ában minden lehetséges hatalmi eszköz fölhasználásával (machiavellizmus) lehet. Az államérdek (Staatsraison) a 17. sz: a pol. kulcsfogalma lett. - Ugyanakkor ~ dicsérte az erényes ókori római politikusokat, akik nem egyéni érdekeiket, hanem a közt. közjavát szolgálták. Elképzelései szerint az itáliai városállamok pol. válságain a róm. közt. követésével kellett volna úrrá lenni. - Kiközösítés után végül az Egyh-zal kiengesztelődve halt meg. - M: Dell'arte della guerra. 1521. - Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio. 1531. - Istoria Fiorentine. 1532. - Il principe. 1532. - M-ul: Értekezések Titus Livius róm. tört-einek első 10 könyve fölött. Ford. Pados J. 1802; Lontay L. 1978. - A fejedelem. Ford. Perlaky A. 1848.; Lutter É. 1978. - Mandragora. Komédia. Bp., 1974. - A háború műv-e. Ford. Majtényi Zoltán. Bp., 1978. - Firenze tört. Ford. Iványi N. 1978. **

LThK 1993. VI:1574. - VLex. VII:517.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.