🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária-jelenés
következő 🡲

Mária-jelenés: természetfölötti esemény, melyben a →Boldogságos Szűz Mária a földön élő ember számára érzékelhető módon mutatkozik meg. - 1. A Szentírásban a megjelenés elsősorban a föltámadt Krisztus megmutatkozása a tanítványok számára: Ő úgy állt az ap-ok elé, hogy valódi tapasztalásuk lehetett jelenlétéről. A →Mária-tisztelet széleskörű elterjedéséből, Mária anyaságából és közbenjáró hivatásából következik, hogy a hívők különleges hitbeli kapcsolatban érzik magukat vele. Ezért a legtöbb →magánkinyilatkoztatás Máriával kapcsolatos. - 2. Az Egyh. által hivatalosan elismert ~ek: 1531: Guadalupe (Mexikó), 1830: Párizs, Labouré Szt Katalin (→csodás érem), 1846: →La Salette (Fro.), 1858: →Lourdes (Fro.), 1866: Philippsdorf (Cseho.), 1871: Pontmain (Fro., Bretagne), 1876: Pompei (Itália), 1917: →Fatima (Port.), 1932: Beauraing (Belgium), 1933: Banneux (Belgium). - 3. Az Egyh. óvatos a ~ megítélésében. Tört-e folyamán ősidőktől fogva vannak tudósítások ~ekről, melyekkel kapcsolatban hivatalos egyh. állásfoglalás nem történt. A hitvallás beszél a szentek egyességéről, melynek része, hogy az Egyh. élő és megdicsőült tagjai Krisztusban egybetartoznak és egymáson segíthetnek. Így elsősorban a Boldogságos Szűz Mária jöhet minden módon, tehát jelenésekkel is gyermekei segítségére. A Krisztus által az Egyh-nak megígért karizmatikus adományok között helye van annak is, hogy anyai szeretetét olykor különleges jelekkel is megmutassa. Ezen kívül a ~ a szeretet természetfölöttiségének is bizonysága: annak, hogy a szeretet nincs fizikai keretek közé szorítva. Ugyanakkor egyetemes törv. az is, hogy a termfölötti hatást nem föltételezni kell, hanem bizonyítani. Amíg valamire a természetes okok kellő magyarázatot adhatnak, addig nem szabad termfölötti hatásra hivatkozni. Az Egyh. amikor engedélyezi egy-egy ~ ünneplését, ezzel nem arról nyilatkozik, hogy Mária ott valóban megjelent. Hanem csak azt jelenti ki, hogy a mindenütt meglevő Mária-tiszteletnek adott kegyhelyen különleges kifejezést lehet adni. - ~re megy vissza a →Mindenszentek Királynője és a Szép Szeretet Anyja ünnep is. A 20. sz: a ~ek száma meghaladja a 8-at, köztük a legismertebb →Medjugore. G.F.

LThK III:1047. - Schütz 1993:249.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.