🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > logia
következő 🡲

logia (a gör. logion, 'mondás' szó többes száma): 1. a profán irodalomban (Hérodotosznál, Polübiosznál, Plutarkhosznál) egyes számban legtöbbször egy istenség rövid döntése, határozata. - 2. az ÚSz-ben a kinyilatkoztatás (ApCsel 7,38), Isten ígérete (Róm 3,2), a Szentírás szavai vagy Isten tanítása (Zsid 5,12; 1Pt 4,11). - 3. Szt Polikárpnál az Úr ~i Jézus mondásai. Euszébiosz szerint Papiasz magyarázatot írt az Úr mondásaihoz. - 4. Elsőként 1832: F. D. →Schleiermacher állította, hogy a ~ kifejezésen nem Jézusnak az →evangéliumok által megőrzött szavait, hanem egy külön mondásgyűjteményt kell érteni. A →szinoptikus kérdés megoldására törekedve a biblikusok ismételten visszatértek erre az állítólagos mondásgyűjt-re, a Logia-forrásra. **

BL:1124.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.