🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lvov
következő 🡲

Lvov, Lviv, Lwów, Leopolis, Lemberg: város Ukrajnában. - 1250 k. alapította Halics-Vlagyimiri Dániel fejed., s Leó fiáról nevezte el. Nagy Kázmér (ur. 1333-70) Lengyo-hoz csatolta, s a lengy. Ukrajna főv-a lett. 1772-1918: Galícia főv-a. 1919: lengy., 1939: szovjet, 1941: ném., 1944: újra szovjet fennhatóság alá került. - Tört-e folyamán 4 ppi székhely alakult ki. - 1. ortodox metropolia. A Kijevtől függő halicsi eparchiát Nagy Kázmér kir. (ur. 1333-70) metropolia rangra emelte, 1414: Jagelló Ulászló megszüntette. A híveket a Halicsban v. ~ban élő kijevi vikárius gondozta. I. Zsigmond lengy kir. 1539: nevezte ki az 1. pp-öt. Az eparchiát 1945: metropolia rangra emelték. - 2. r.k. érsekség. A 14. sz: a halics-vlagyimiri fejedségben volt egy egyhm., melyet XI. Gergely p. 1375: érsség rangjára emelt, székhelyét 1414: ~ban határozták meg. 1429: alapították a kápt-t. Suffr-ai: Luck, Przemysl. - 68.000 km²-en 2000: 6.200.000 l, 175.000 h, 235 pb, 74 ep, 34 szp, 1 ád, 62 sz, 77 szn-je volt. - 3. g.k. püspökség. 1569-1607: G. Balaban ort. pp. uniós tárgyalásokat folytatott, de az unió csak 1677: jött létre. 1807. II. 22: érsség lett. 1808. IX. 26: metropolia, 1963. XII. 23: nagy érsség. Egyesítették vele a halicsi és a kameneci ppségeket. Az 1930-as években 1.300.000 hívője, 1267 parókiája, 1308 tp-a, 1004 papja; 2001: 1.122.700 l, 650.000 h, 264 parókiája, 262 papja, 202 sz, 193 szn-je volt. - 4. örmény kat. érsekség. A Galíciába bevándorolt örm-eknek 1370 k. Nagy Kázmér engedélyezte a tp. építését. Az unió 1630: jött létre. Toroszovics Miklós pp-öt 1635: a Lengyel- és Oláho-ban élő örm-ek érs-évé nevezték ki. Az 1925-i lengy. konkordátum rendezte az érsség lengy. területre eső részét. 1938: 8 pléb-ja, 24 papja, 5200 hívője volt. 1944: megszüntették. **

LThK VI:939. - AP 2002:352.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.