🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lipovniczky
következő 🡲

Lipovniczky István, lipovniki (Aranyosmarót, Bars vm., 1814. aug. 15.-Nagyvárad, 1885. aug. 12.): megyéspüspök. - A teol-t Nagyszombatban végezte, 1837. VIII. 21: pappá szent. Udvardon kp., 1841: Esztergomban érs. lev- és kvtáros, 1846. IV. 15: komáromi plnos. Amikor 1849. X. 6: Komárom várát átadták az osztrákoknak, ~t katonai törv-szék elé állították, mert gyűjtést rendezett a sebesültek javára és megáldotta a vár harcoló honvédeit. A pozsonyi haditörv-szék 1852. VIII. 15: halálra, majd várfogságra ítélte, az aradi vár börtönéből 1853: szabadult, Esztergomban élt internáltként. 1860. III. 4: érsekújvári plnos és esztergomi knk., 1863-1865. IV. 24: szegyh. plnos, amiről a kir. tábla főpapjává történt kinevezésekor lemondott, 1866: arbei vál. pp., XII. 20: a helytartótanács tanácsosa. 1867. VI. 10-1868. XI. 6: a VKM I. üo. első főnöke. 1868. VIII. 29: váradi mpp. 1869. VI. 8: iktatták be. Részt vett az I. Vat. Zsin-on. A börtönből hozott csúz 12 évre tolószékhez láncolta, de ez főpásztori tevékenységében nem gátolta. Storno Ferenccel felújíttatta a szegyh-at. Értékes kvtárát és 400 m. író arcképét tartalmazó gyűjt-ét egyhm-jére hagyta. ~ rendeletére és költségén jelent meg Bunyitay Vince A váradi ppség tört. 1-3. köt. Nagyvárad, 1883-84. c. műve. Kiad. egyh. beszédeit. - Utóda az arbei c-en 1871. III. 29: Keserű Mózes, a váradi széken 1886. II. 18: Ipolyi Arnold. H.L.-88

LBE:11. - Gams 1873:385. (1869. V. 23-váradi pp.); 1888:81. (-1885. VIII. 12: pp.) - Zelliger 1893:292. - Némethy 1894:745. - Schem. Mv. 1896:102. - Kollányi 1900:479. - Szinnyei VII:1250. - Bihar vm. 1901:564. - Géfin II:516. - MÉL II:76. - Balogh-Gergely I:85.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.