🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Likia
következő 🡲

Likia, Licia: vidék és római tartomány Kis-Ázsia délnyugati részén. - Főv-a Mira, más jelentős városai: Xanthusz és Patara. Hérodotosz szerint lakosai Kréta szg-éről származtak és termiláknak nevezték őket, ezt felirat is bizonyítja. A voltaképpeni ~iaknak mégis Kis-Ázsiából kellett származniuk. A ~i nyelvnek kb. 200 emléke maradt fenn (feliratok, pénzérmék); az újabb kutatások szerint a ~iak nyelve az egyik hettita nyelvjárás közeli rokona. Kr. e. 546-362: ~ a perzsa birod. kiváltságos részei közé tartozott; Kr. e. 362-től Nagy Sándor idejéig Mauszolusz és Ada birod-ának része volt. A Kr. e. 3. sz: a Ptolemaioszok kezén volt, akik hellénizálták. Kr. e. 189: Rodosz kezére került; Kr. e. 168: a róm. szenátus a saját államszövetségesévé nyilvánította; ezt a viszonylagos függetlenségét csak Kr. u. 43: vesztette el. Ettől kezdve Pamfiliával cs. tartományt alkotott és egy legatus pro praetore kormányozta. 1Mak 15,23 szerint zsidók is éltek ~ban. Az a százados, aki Pált Rómába kísérte, Mirában talált egy Itáliába induló alexandriai hajót (ApCsel 27,5). **

BL:1122.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.