🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lepold
következő 🡲

Lepold Antal (Szentfülöp, Bács-Bodrog vm., 1880. jan. 22.-Bécs, 1971. máj. 3.): kanonok, művészettörténész. - A kalocsai jezsuita gimn-ban éretts., a bpi tudegy. hittud. karán végzett és drált. Kalocsán 1904. VI. 29: pappá szent. Zentán, 1905: Horgoson kp., 1906-13: Kalocsán szegyh. hitszónok, tanítóképzoi hittanár, 1907-13: udvari pap az érs. hiv-ban. 1913: Csernoch János mint titkárát magával vitte az esztergomi főegyhm-be, 1915-20: irodaig. Érseke ösztönzésére fölélesztette az esztergomi prímási képtárat. IV. Károly kir. (ur. 1916-18) 1916. XII. 30-i koronázásakor szertartásmester. 1917. IV. 21: esztergomi knk., az első, akit IV. Károly nevezett ki, a hgprím. oldalknk-ja. 1920: a párizsi békeküldöttségben a kat. egyh. ügyek szakértoje. 1921-32: a főszegyh. plnosa, 1926-38: a főegyhm. kat. isk-k főtanfelügy-je, 1929: az érs. kvtár, a főkápt. levtár és a →Keresztény Múzeum elöljárója. Megtervezte és irányította 1938: a Szt István-emlékév helyi eseményeit. 1943: ap. protonot. 1946-71: a →Pázmáneum rektora. 1951. XI. 20: engedély nélküli külf. tartózkodása miatt m. állampolgárságától és knk-ságától megfosztották. - 1936. V. 14: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja, 1937: a SZIA II. o. tagja, 1954: a bécsi Kat. Akad. r. tagja. - A Kir. és Egyhm. Művészeti Biz. és az esztergomi Balassa Bálint Irod. Társ. eln. A Kat. lex. 1-4. köt-ének munk. - M: Az egyh. kiközösítés. Kalocsa, 1911. - Ünnepi beszéd Szt Adalbertről. Bp., 1914. - A kat. autonómia. Az Egyh. álláspontjának megvilágítása. Uo., 1920. - Esztergomi kalauz. Homor Imrével. Esztergom, 1923. - Életcélunk. Írta Démurger. Ford. Bp., 1923. - Szalézi Szt Ferenc vál. levelei a szt életr-ával és XI. Pius körlevelével. Összeáll. Uo., 1924. - XI. Pius p-nak a Krisztus Kir. ünnepét elrendelő „Quas primas” kezdetű ap. körlevele. Ford. Uo., 1926. - M. kat. alm. 1-4. köt. Szerk. Gerevich Tiborral és Zsembery Istvánnal. Uo., 1927-31. - A kat. egyhközs-ek. Uo., 1927. (Klny. M. Szle) - XI. Pius p. ap. körlevele... az igazi vallásegység elősegítéséről. Ford. Uo., 1928. - XI. Pius p. ap. körlevele... az Úr Jézus Szentséges Szívét mindenki részéről megillető engesztelésről. Ford. Uo., 1928. - Adatok az esztergomi főszegyh. kincstár tört-éhez. Esztergom, 1928. (Klny. Esztergom) - Ünnepi beszéd Szt Adalbertről. Uo., 1929. - A lateráni szerződés. XI. Pius p. nyilatkozata az egyezményről. Ford. és bev. Uo., 1929. - Az esztergomi ker. múz. kegyérméi és tört. érmei. Esztergom, 1930. - Esztergom sz. kir. megyei város rövid ismertetése. Uo., 1931. - Emlékbeszéd P. Rosty Kálmánról. Pécs, 1932. (Klny. Pécsi-Kalocsai Diákszle) - Sztévi emlékkv. a megváltás 19. évszázadi jub-ára. Szerk. Bp., 1933. - Az Árpádok esztergomi palotája. Esztergom, 1935. - Esztergomi útikv. Uo., 1938. - Szt István kir. születéshelye. Uo., 1938. (Klny. Szt István emlékkv.) - Szt István kir. ikgr-ja. Bp., 1938. (Klny. Szt István emlékkv.; ol-ul is) - Az esztergomi Főszékesegyh. Kincstár katalógusa. Uo., 1942. - Az esztergomi Főszékesegyh. Kincstár Árpád-kori körmeneti keresztje. Uo., 1943. (Klny. Regnum) - Esztergom régi látképei. Uo., 1944. - Esztergomi útikalauz. H.n., 1946. - Csernoch János. Emlékezés Nagymagyaro. utolsó hgprím-ára. Bécs, 1963. Bo.Gy.-88

Schem. Strig. 1938:186; 1982:407. - Circ. Strig. 1951:61. - Michaelsblatt (Wien) 1960:1-2. sz. (Prälat dr. A. L. 80 Jahre) - Életünk (St. Gallen) 1970:2. sz. (Gianone Egon: ~ prel. 90 é.) - Gerhardsbote (Stuttgart) 1970:2. sz. (Prälat dr. L. A. 90 Jahre) - Művészet 1971:8. sz. (Dévényi Iván: ~) - ÚE 1980:6. sz. (Lukács István: Aki megértette a kövek szavát. 100 é. szül. ~.); 1981:3. sz. (Giczy György: Emléktábla ~nak) - Kat. Szó 1980:2. sz. (~ szül-ének centenáriumára) - Bölöny 1982:156. - Beke 1989:90. (43.) Arck. - Borbándi 1992:222.