🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lenti
következő 🡲

Lenti, Zala m.: 1965: hozzácsatolták Mumort, 1977: Lentiszombathelyt, 1978: Bárszentmihályfát (1941: Bárhely és Kerkaszentmihályfa egyesítéséből jött létre), Lentikápolnát és Máhomfát; 1978: város. - 1. vár. A tatárdúlás (1241-42) után építtette vsz. a Hahót nemzetség. Később Károly Róbert elvette a lázadó Kőszegiektől, majd az alsólendvai Bánffyaknak adta. 1440 k. a Cilleiek foglalták el. A török elleni végvári lánc fontos része volt, a hódoltság végén rombolhatták le. Ma egy bástyája áll átalakítva. - 2. esperesség a szombathelyi egyhm-ben. Plébániái: Csesztreg, Gáborjánháza, Gutorfölde, Kálócfa, Kerkakutas, Lispeszentadorján, Lovászi, Páka, Rédics, Resznek, Szécsisziget, Szentgyörgyvölgy, Tornyiszentmiklós. - 3. plébánia. 1332: már létezett. Tp-át Szt György tiszt-ére szent. Lakói 1550 u. ref-ok lettek. 1747: alapították újra. Mai Szt Mihály-tp-át 1698: építették, 1798: újjáépítették. A hajó mennyezetképét Dorfmeister István, a főok-et 1807: ifj. Dorfmeister István festette. Org-ját (2/17 m/r) 1890: Bencz György és Végh Károly építette, 1986: Kiss István átépítette. Kegyura 1880: Esterházy Miklós hg. - Filiái 2000: Bárszentmihályfa, Gosztola, Lenti-Máhomfa, Lenti-Mumor, Lentihegy, Lentikápolna, Lentiszombathely. - Plébánosai: Borsos Menyhért Mátyás, 1754: Fehér Mihály, 1755: Magyar Ádám, 1781: Győri István Gábor, 1789: Nagy Gábor, 1790: Papp József, 1804: Mészáros Pál, 1811: Hordóssy János, 1824: Vurm József, 1826: Malits István, 1827: Somogyi József, 1867: Vidos László, 1893: Tóth Sándor, 1925: Ferenczy Gyula, 1939: Holczedl Henrik, 1952: Bertha Sándor, 1954: Németh Károly, 1958: Koller József, 1977: Kómár József, 1990: Tüske József. - Lakói 1840: 625 r.k., 2 ev., 12 izr., össz. 639; 1910: 1342 r.k., 3 g.k., 26 ev., 5 ref., 60 izr., össz. 1436; 1940: 2251 r.k., 2 g.k., 1 g.kel., 19 ev., 45 ref., 51 izr., 1 egyéb vall., össz. 2370. - 1948: r.k. ált. isk-jában 767 tanuló. - 2000. XI: ~hoz tartozik a 362. sz. Szt Mihály cserkészcsapat. Bá.B.-Tüske József

Garas 1955:180. - Kiss 1984:558. - MKH 1995:823. - MKA 2000:547.

Lenti István (Csepreg, Sopron vm., 1697 k.-Veszprém, 1760. febr. 19.): nagyprépost. - A fil-t és a teol-t Nagyszombatban végezte, ahol már mint csákvári plnost 1727. VIII. 7: a teol. dr-ává avatták, IX. 14: Zalaszántón, 1740. XI. 30: Zalaszentgróton plnos. 1742: veszprémi knk., 1744. VI. 3: ppi helynök, XI. 22: szegyh. főesp., 1756: veszprémi nagyprép., II. 16: ppi küldött Zalavár kánoni látogatásán. 1747-56: Sárvárt tp-ot építtetett, s megkezdte a rátóti tp. építtetését. - M: Noé galambjának estvéli megtérése. Győr, 1747. - Nova plantatio eucharistica. Pozsony, 1747. 88

Pauer 1847:308. - Szinnyei VII:1098. - Strausz 1930:21. (13.) - Pfeiffer 1987:153.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.