🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Ledniczky
következő 🡲

Ledniczky Ipoly József, OCist (Gyöngyös, Heves és Külső-Szolnok vm., 1849. aug. 30.-Baja, 1908. jan. 14.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot szülőhelyén, Pesten és Egerben végezte. 1868. IX. 17: lépett a r-be. A teol-t Zircen végezte, 1875. VIII. 2: pappá szent., IX. 14: szerz. fog-at tett. Pécsett, 1880: Egerben, 1893-1907: nyugdíjazásáig Baján gimn. földr-tört. tanár. - Cikkei: M. Állam (1877: A pécsi líceumi tp. falfestményei, 1899: Fráter György, élet- és jellemrajz), egri ciszt. főgymn. értes. (1882: Kir-aink koronázásának pol. körülményei I. Leopoldtól I. Ferencig; 1892: A koronázás jelentősége és alkotmány szempontjából fontossága a jubiláris nappal kapcsolatban), bajai ciszt. főgimn. értes. (1894: Alkibiades és kora). - M: A m. nemz. gondviselésszerű hivatása a lefolyt ezer év alatt. Ünn. beszéd, melyet a ciszt. r. bajai főgimn. V. 9. ezredéves ünnepélyén mondott. Baja, 1896. - 1904: szerk. A ciszt. r. bajai kat. főgimn. értes-t. 88

Békefi 1896:351. (*aug. 30; 1874. VIII. 7: szent.) - Pallas XI:328. - Szinnyei VII:957. (*aug. 3.!) - Egyh. Közl. 1908:3. sz. - Schem. Cist. 1942:226. (*aug. 30) - Értesítők 1:997. - Gulyás XVII:136.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.