🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lassovszky
következő 🡲

Lassovszky Károly (Gyetva, Zólyom vm., 1897. márc. 23.-Boston, 1961. dec. 20.): csillagász. - A gimn-ot Besztercebányán és 1915: Losoncon, az egy-et Bpen 1920: csillagászat-mat-fiz. szakon végezte, és drált. 1918/19: gyakornok, 1920/21: asszisztens az egy. Földrengési Obszervatóriumában, 1921: a svábhegyi csillagda adjunktusa, 1938: ig-ja. 1943-49: az egy. Csillagászati Int. vez-je, 1943-48: nyugdíjazásáig a bpi egy-en a csillagászat ny. r. tanára, 1946: az Amerikai Int. vez-je. 1949-56: az Eötvös Loránd Geofiz. Int. munk. 1956. XI: külf-re távozott, 1957-61: az USA-ban a Smithsonian Asztrofiz. Int. munk. - 1925: Rockefeller-ösztöndíjas az USA-ban, 1931: hazai ösztöndíjjal a neubabelsbergi csillagdában dolgozott; a Termtud. Társ. Csillagászati Szako. elnöke. Egy. tanárként nemzetk. kapcsolatai révén korszerűsítette a tanszék kvtárát, távozása után a csillagászati okt. évtizedes mélypontra jutott. Csillagászati fényességmérésekkel, az optikai műszerek elméletével foglalkozott. A Geofiz. Int-ben a földkéregre ható órapályaerővel, a mesterséges holdak fényképeinek helymeghatározási pontosságával foglalkozott. - 1948: a SZIA IV. o. tagja. - M: A Mars bolygó. Pécs-Bp., 1924. (Tud. gyűjt. 9.) - Világrendszerek. Bp., 1929. (M. Szle kincsestára 84.) - A csillagos ég. Uo., 1930. (Klny. Stella alm.) - A csillagok színképtípusai. Uo., 1930. (Klny. uo.) - Egy Graff-féle ékfotométer vizsgálata. Uo., 1931. - Változó csillagok. Uo., 1931. (Klny. Stella alm.) - Csillagsugárzás bolometriai mérése. Uo., 1932. (Klny. uo.) - Der photometrische Doppelstern SV Tauri. Uo., 1938. - A csillagok légköre és belső szerkezete. Uo., 1939. (Klny. A természet világa. 1. köt.) - A ködfoltok. Uo., 1939. (Klny. A csillagos ég) - Csillagászati és meteorológiai lex. Szerk. Réthly Antallal. Uo., 1943. (A Búvár kv-ei 21.) - A nap- és hold gravitációs hatása a groviméter-mérésekre. Oszlaczky Szilárddal. Uo., 1954. (Geofiz. Közlem. I. 3-4.) - Szerk. a Csillagászati Lapokat. - Betűjegye: L. K. (Csillagászati Lpk., 1938). T.E.

Ker. m. közél. alm. I:586. - SZIA tagajánl. 1948:39. - Gulyás 1956:590. - MÉL II:32. - Bartha 1978:92.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.