🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lamartine
következő 🡲

Lamartine, Alphonse de (Mâcon, Fro., 1790. okt. 21.-Passy, 1869. febr. 28.): költő, politikus. - Arisztokrata származású, fiatalon a felvilágosodás híve. A kirság restaurációja után visszatért a kat. egyh-ba, eleinte a konzervatív szemlélettel, 1830 u. →Lamennais szabadelvű, kerszoc. irányzatával rokonszenvezett. Később felfogása deista-panteista irányba változott. - Versei hatására XVIII. Lajos (ur. 1814-24) kinevezte a firenzei fr. követség titkárának. 1829: a Fr. Akad. tagjává vál. 1830 u. Keleten tett utazást. 1833: képviselő, 1848: rövid ideig külügymin. (III. 14: a fr-k rokonszenvét kifejező szónoklattal fogadta a magyar kormány küldöttségét). Megőrizte pol. függetlenségét és a hátrányos helyzetűek iránti elkötelezettségét. A második császárság létrejötte. 1851 u. pol. szerepe véget ért, anyagilag tönkrement. Életrajzokból s egy népszerű, folytatásos „családi” irodtört-ből (Cours familier de la littérature) tartotta el magát. 1867-tól évjáradékot kapott a császári kormányzattól. - ~ a fr. romantika első jelentős képviselője. Nemesen tiszta és elmélkedő hangvétel, vallásos áhítat, lírai témaválasztás (szerelem és gyász, az élet mulandósága, a természet szépsége) jellemzi műveit, melyek a megelőző századok racionalizmusa és a forr. korszak hányattatásai után kifejezték az emberekben feltámadó vágyódást a nemes és romantikus érzések iránt. A forr. mérsékeltjeiről, a girondistákról írt tört. műve jelentős hatással volt a magyar pol. gondolkodókra (Petőfi, Vasvári, Eötvös) is. - Fm: Les Méditations poétique. 1820. - Les Harmonies poétiques et religieuses. 1830. - Voyage en Orient. 1835. - Jocelyn. Elb. 1836. - La Chute d'un ange. 1838. - Les Recueillements poétiques. 1839. - Histoire des Girondins. 1847. - Histoire de la révolution de 1848. É.n. - Confidences. 1849. - Raphäel. 1849. - Graziella. Elb. 1849. - Nouvelles confidences. 1851. - Histoire de la restauration. 1853. - Liszt Ferenc ~ több költeményét (Les Préludes, Harmonies poétiques et religieuses) megzenésítette. N.D.

Új Idők lex. XV-XVI:4101. - Szerb Antal: A világirod. tört. Bp., 1957. II:96. - Dobossy László: A fr. irod. tört. Bp., 1963.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.