🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Laky
következő 🡲

Laky Demeter János, OPraem (Keszthely, Zala vm., 1818. dec. 25.-Csorna, 1902. aug. 2.): tanügyi író, műfordító. - 1838: Csornán lépett a r-be, ahol 1843: pappá szent. 1843: a költészettan és szónoklattan tanára a r. szombathelyi, 1846: keszthelyi gimn-ában. 1848: a szabharcban nemzetőr főhadnagy, ezért 1849: 8 é., vasban eltöltendő várfogságra ítélték. Ebből Alamócon, majd Josefstadtban 4 é. letöltött. 1853: kegyelmet kapott, de a tanítástól eltiltották. Ettől fogva Csornán élt. 1854: házgondnok, prép. titkár, 1861: teol. tanár, 1865: levtáros, 1883: perjel. 1898: rajki c. prép. Az első m. nyelvű isk. poétika tankv. szerzője. Stilisztikai, retorikai, poétikai tankv-ei igen elterjedtek voltak, alkalmi verseket írt. Az EME munk., a SZIT tud. és irod. o-ának tagja volt. - Fm: A költészetnek rövid elméleti s gyakorlati rendszere és tört. vázlata. Szombathely, 1847. - Lucanus Marcus Annaeus Pharsaliaja, vagyis a polgárháború 10 kv-ben. Műford. Pest, 1867. - Irály- és költészettan. Gimn. használatra. Bp., 1875. - Irály- és verstan. Gimn. haszn. Uo., 1878. - Repertorium sacrum canoniae Ord. Praem. de Csorna. Eger, 1883. - A női erény és méltóság irányelvei. Győr, 1889. - Szerk. a csornai prem. kanonokr. névtárát. K.E.I.-88

Ambrus 1892:240. - Szinnyei VII:671. - Egyh. Közl. 1902:32. sz. - Vasárnapi Újs. 1902:32. sz. (nekr.) - MÉL II:20. - MIL II:11. - Gulyás XVII:915.

Laky János (1798 k.-Vadkert, 1848. ápr. 7.): plébános. - A gimn. végeztével az esztergomi főegyhm. növendékpapja, a teol-t 1820: a Pázmáneumban végezte. 1821: az esztergomi papok int-ében alkalmazták, majd Pesten Blaskovich József fiainak nevelője. 1823: teol. dr., Misérden, 1826: Vágszerdahelyen kp., 1827: a Pázmáneumban pref. 1832: a nagyszombati érs. líc. tört. tanára és pref-a, 1833: a term-tan, term-rajz és mezei gazdászat tanára. 1840. VII. 27: Vadkerten plnos és ker. alesp., szélütésben halt meg. - Cikkei: Századunk (1838:25-28. sz. Utazási vázlatok I. Bécstől Linzig, II. Linztől Ischlen keresztül Salzburgig, III. Salzburg és Gastein, IV. Salzburgból Münchenbe, V. Münchenből Berchtesgadenbe, VI. Berchtesgadenből Linczbe, VII. Mellékuton Linczből Bécsbe); Természet (1838:13-14. sz. A földrengésekről). 88

Némethy 1894:733. - Szinnyei VI:675.

Laky (1868-ig Leták, majd Laki) Mátyás (Léva, Bars vm., 1844. febr. 21.-Temesvár?, 1913.): főreáliskolai igazgató. - 1858. IX. 22: Vácott belépett a piar. r-be, 1865. VI. 29: szerz. fog-at tett, 1868. VII. 23: pappá szent. Magánúton földr. s tört. szakon képezte magát, melyekből 1877. V: bölcs. dr-rá avatták. 1862: Privigyén, 1864: Kolozsvárt, 1865: Nyitrán, 1866: Rózsahegyen, 1867: Veszprémben, 1868: Nagykanizsán h. tanár. 1872. V. 4: tanári vizsgát tett. 1872: Nagykárolyban gimn. ig.; 1874: kilépett a r-ből. A jászberényi kir. kat. főgimn., 1876. IX. 18: a székesfehérvári közs. főreálisk., 1880. VII. 22-1912(?): a temesvári áll. főreálisk. ig-ja. - Cikke: Nagykanizsai r.k. gimn. értes. (1871: Néhány vonás anyagi és szellemi művelődésünk köréből Zsigmond kir. korában 1387-1437) - M: Művelődésünk tényezői Zsigmond alatt. Műveltségtört. vázlat. (Dri ért.) Bp., 1876. - Szerk. 1874-80: a székesfehérvári főreálisk. értes-t. 88

Szinnyei VI:676. - Kalmár 1910:284. - Koltai 1998:224.


Laky János (1798 k.–Vadkert, 1848. ápr. 7.): plébános. – A gimn. végeztével az esztergomi egyhm-sként a teol-t a Pázmáneumban 1820: végezte. 1821: az esztergomi papok int-ében alkalmazták; innét Pestre ment nevelőnek Blaskovich József fiaihoz. 1823: teol. dr., Misérden, 1826: Vágszerdahelyen kp., 1827: a Pázmáneumban tanulm. felügyelő. 1832: a nagyszombati érs. líc. tört. tanára s tanulm. felügyelője, 1833: a term.tan, term.rajz és mezei gazdászat tanára. 1840. VII. 27: Vadkerten plnos. – Cikkei: Századunk (1838: 25–28. sz. Utazási vázlatok I. Bécstől Linzig, II. Linztől Ischlen keresztül Salzburgig, III. Salzburg és Gastein, IV. Salzburgból Münchenbe, V. Münchenből Berchtesgadenbe, VI. Berchtesgadenből Linzbe, VII. Mellékuton Linzből Bécsbe); Természet (1838: 13., 14. sz. A földrengésekről) 88

Némethy 1894:733. – Szinnyei VI:675.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.