🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lébény
következő 🡲

Lébény, Győr-Moson-Sopron m.: 1. Szt Jakab bencés apátság. 1200 k. Imre kir. (ur. 1196-1204) a Győr nb. Saul kalocsai érs. (1192-1202) érdemeiért unokaöccseinek: Pot, Csépán és Mór fia István comeseknek adományozta. II. András (ur. 1205-35) 1208: megerősítette a comesek Moson, Veszprém, Zala és Somogy vm-ben fevő adományát, amit az általuk Szt Jakab ap. tiszt-ére alapított bencés mon-nak tettek. 1231: Lénárt apátnak Győrben udvarháza volt, amit Pot comestől kapott. IV. Béla (ur. 1235-70) 1262. VIII. 19: ~ben adott ki okl-et, és 1263: a mon. kegyuraságát, amelyet korábban Lőrinc étekfogómesternek ajándékozott, visszaadta a Győr nb. Óvári Kondrádnak. 1267, 1270: Szt Margit plébtp-át említették (amely 1647: az ev-oké, 1674: a kat-oké). - A 14-15. sz: az apátság javai veszendőbe mentek, ezért I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1458-90) 1478: fölsorolta birtokait, amit vissza kellett adni. 1529: a Bécs ostromára vonuló tör-ök a tp-ot fölgyújtották, a hajó boltozata beomlott. Köveit a győri vár építéséhez akarták elhordani, de ezt az ol. kőművesek megakadályozták. A szerz-ek elszéledtek. 1563-87: az apátság uradalmát →Mathisy István győri prép., bakonybéli apát nyerte el. 1587-1630: →Baksay István kapta meg, aki addig Bakonybél jövedelmét élvezte. 1631: a győri jezsuiták nyerték el győri koll-uk fönntartására. - A finoman faragott kövekből épített román stílű tp. viszonylag épen maradt ránk. A bazilikális, ikertornyos, háromhajós épületet bélletes Ny-i és D-i kapu ékesíti. A tp-hajók félkörös záródásúak. A beomlott boltozatot dongaboltozattal vsz. a jezsuiták pótolták. A D-i kapu föltehetően az elenyészett keresztfolyosóba nyílott. 1858-79: Arthur Essenwein nürnbergi múzeumig. irányításával restaurálták a tp-ot, ez volt a hazai műemlékvédelem első tette. Ekkor készült a belső berendezés és az ablaküvegek. - 2. plébánia a győri egyhm. mosoni esp. ker-ében. A jezsuiták által renovált és berendezett egykori apátsági tp. 1838: lett plébtp. Org-ját (2/18 m/r) 1856: a bécsi Karl Hesse építette, 1989: Jáky György átépítette. Harangjait 1919: 50 cm átm. Seltenhofer Frigyes fiai Sopronban, 1935: 120 cm átm. Szlezák László, 1969: 95 cm átm. Ducsák István Őrszentmiklóson öntötték. Kegyura 1880: Sina Simon br. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1910: m., ném.; 1940: m., ném. - Oldallagosan ellátja 1988-tól Mecsér pléb-t. - Plébánosai: 1638: Csapó György, 1659: Debelák Máté, 1674: Rorák János, 1696: Hédervári János, 1713: Pöck Gáspár, 1727: Rozsonits Jakab, 1737: Krizsmanich György, 1740: Sissler János, 1745: Horváth András, 1748: Bolodár Ferenc, 1779: Vissi Ferenc, 1797: Adelmann Máté, 1816: Moór Ferenc, 1842: Dingraff Gáspár, 1879: Kreskay Antal, 1906: Kokas János, 1943: Németh Jenő, 1952: Schmall István, 1978: Zdiarszky László, 1989: Radó Tamás, 1991: Smudla Tamás, 1999: Gőgh Tibor (2001: Fehértóról). - Lakói 1840: 1264 r.k., 560 ev., össz. 1824; 1910: 2280 r.k., 862 ev., 11 ref., 46 izr., össz. 3199; 1940: 2476 r.k., 4 g.k., 895 ev., 105 ref., 27 izr., össz. 3507; 2001: 2200 r.k., össz. 2855. - 1948: 6 tanerős r.k. ált. isk-jában 319 tanuló. H.F.L.-Smudla Tamás-P.P.

1. Rupp I/2:491. - Csánki III:683, 692. - PanRt XII/B:207. - Barcza Leander: A ~i kk. bencés tp. és apátság. Győr, 1929. - Technika 1944:134, 185, 221, 273. (Csányi Károly-Lux Géza: A ~i róm. kat. tp.) - Arrabona 1972:77. (Kőfalvi Imre: A ~i tp.) - TKMK 117. - Ppl. 2001:499. - 2. Gerecze II:508. - Búzás kz. 321. - Patay 1982. - Schem. Jaur. 2001:66.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.