🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baksay
következő 🡲

Baksay István (Selmecbánya, Hont vm., 1577-?, 1630 k.): kommendátor apát. - Prot. családban született. Középisk-it a prágai jezsuitáknál végezte. Fölvette a 4 kisebb r-et, 1587: lébényi apát lett. 1595. I. 18: a CGH növ-e. 1597: győri knk., 1602: rábaközi főesp. 1611: bakonybéli apát. **

Veress II:7. - Bedy 1937:154; 1938:395.

Baksay József, Bold. Szűz Máriáról nev., Piar (Kiskunfélegyháza, 1863. aug. 31.-Bp., 1918. szept. 25.): tanár. - 1880. VIII. 27: lépett a r-be, 1885. VI. 24: ünn. fog-at tett, 1887. VII. 7: pappá szent. A gör. nyelv tanára volt a szegedi városi, majd a bpi piar. gimn-ban. Klny-ban értekezései: Az ifj. nevelésében az erkölcsi tartalom feltételei és eszközei. Szeged, 1905. - Külföldi tanulm-utam. Uo., 1906. - Közlem. Seneca életbölcseleti elveiről. Uo., 1907. M. I.

Kegyes tanítór. névt. 1894/5:58. - Gulyás I:1113.

Baksay Károly, alsóbaksai és zeöledi (Kiskunfélegyháza, 1863. júl. 9.-Kiskunfélegyháza, 1934. júl. 23.): választott püspök. - Középisk-it Kiskunfélegyházán és Vácon, a teol-t a bpi egy-en végezte, 1886. VII. 12: pappá szent., 1891: teol. dr. Bagon és Kiskundorozsmán kp., 1887: ppi szertartó, 1888: iktató, 1889: sztszéki jegyző, 1890: levtáros, 1895: ppi titkár és tb. p. kp., 1898: sztszéki előadó és tanácsos, 1899: váci knk. 1899-1904: a papnev. rektora és dogmatikatanára. 1904: földvári c. apát, 1905: egyhm. főtanfelügy., 1907: p. prel., 1909: szegyh. főesp., 1917: zakulmi vál. pp. ~ az utolsó m. knk., aki e címet kapta(?). - M: Communismus és magántulajdon ker. társad. szempontból. Dri ért. Vác, 1891. 88

LBE:655. - Schem. Vac. 1910:20; 1936:71. (†Vác, 1934. júl. 22.) - Chobot II:682. (1881: teol. dr.) - Gulyás I:1113.